Crush the curve: experts pleiten voor Chinese corona-aanpak

De Chinese aanpak van het coronavirus, waarbij de provincie Wuhan elf weken lang hermetisch op slot ging, was niks voor Europa: te streng, te totalitair, klonk het vrijwel overal in het westen. Nu het virus weer oplaait, pleiten sommige experts alsnog voor dergelijke draconische maatregelen. "Alleen dan kunnen we terug naar normaal."

Te vroeg versoepeld
We moeten van flatten the curve naar crush the curve, niet terugdringen, maar verpletteren dat virus, zeggen deskundigen. "We hebben te vroeg versoepeld", aldus Pierre Van Damme, epidemioloog aan de Universiteit Antwerpen, in magazine Knack. "De infectie is nooit uit de samenleving verdwenen, en dat breekt ons nu zuur op."

Ook biostatisticus Geert Molenberghs (Universiteit Hasselt) vindt dat de maatregelen langer moeten duren om ook ‘de staart van de curve te verpletteren’. "We mogen ons niet tevreden stellen met de curve te laten plafonneren", aldus Molenberghs. "Door die aanpak zitten we binnen de kortste keren opnieuw met uitbraken zodra we de maatregelen versoepelen. Het is alsof je een brand voor 95 procent hebt geblust, en daarna een blaasbalg op het nasmeulende vuur zet om het opnieuw aan te wakkeren."

Geen draagvlak
Maar crush the curve klinkt mooier dan het is. Nu al is er nauwelijks meer draagvlak voor de coronamaatregelen, laat staan als je ze strenger maakt én langer laat duren. Het is, zeker op korte termijn, slecht voor de economie als alles weer dicht moet. En wie zegt dat het virus daarna echt weg is? Toch denkt Van Damme dat het de enige manier is tot er een vaccin is. "We moeten vermijden dat we in een jojosysteem terechtkomen, waarbij we voortdurend versoepelen en verstrengen."

Het virus is daarnaast alleen echt uit te roeien als de maatregelen niet ophouden bij de grens. "Zolang de grenzen open zijn, heeft het geen enkel nut om de curve te verpletteren als onze buurlanden die strategie niet volgen. Want dan riskeer je dat het virus weer wordt binnengebracht en voor een opflakkering zorgt", zegt Molenberghs. "De grenzen zijn na de eerste golf te snel geopend."

Lokaliseren
De rigoureuze aanpak moet tenslotte worden vergezeld van deugdelijk contactonderzoek. "Zelfs als we de curve verpletteren, zullen er nog altijd opflakkeringen zijn", waarschuwt Molenberghs. "Het is dus belangrijk dat je besmettingshaarden snel kunt lokaliseren, zodat je ze kunt indammen. Het is de enige manier waarop we terug kunnen keren naar een zekere vorm van normaliteit."

Bron(nen):   Knack (€)