Europa aan de drank

Die Zeit stelt vast dat er steeds meer Europeanen ten onder gaan aan drank. 
Aanleiding is een rapport van de British Medical Association waaruit blijkt dat er dagelijks zes Schotten aan drank bezwijken, 42.430 Schotten belandden vorig jaar vanwege drank in het ziekenhuis, en het aantal mensen met zieke levers is in tien jaar verviervoudigd. 
Die Zeit stelt vast dat het in Duitsland niet veel beter is en dat alcohol de maatschappij steeds verder ontwricht. Een belangrijk deel van de geweldsmisdaden vindt plaats onder invloed van drank. 
De baas van het Duitse verslavingscentrum, Gunter Gassman, heeft er ook genoeg van steeds te horen dat vooral jongeren steeds meer excessief gaan drinken. Dat is volgens hem waar, maar de problemen van drankmisbruik stijgen in alle leeftijdscategorie, zelfs bij mensen boven de negentig. "Veel mensen hebben er kennelijk niet meer genoeg aan zich een beetje beneveld te voelen: ze willen echt laveloos zijn." 
Volgens Gassman geldt dat voor alle Europese landen, van Finland tot Spanje. Niet de gemiddelde alcoholconsumptie neemt toe, maar de groep mensen die veel teveel drinkt groeit overal wel onthutsend snel. En de crisis zal dat mogelijk allemaal nog verergeren.

Bron(nen):   Die Zeit