Polderimams komen niet aan de bak

Het kabinet wilde af van de ’importimam’, die geen Nederlands spreekt en radicale ideeën zou meebrengen. Maar de ’polderimam’ die daarvoor in de plaats moet komen, slaat niet aan.
In Nederland opgeleide imams hoeven voorlopig nog niet op een baantje te rekenen. Moskeeën hebben geen geld én geen vertrouwen in de ’polderimam’.
Hogeschool InHolland, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden hebben imamopleidingen ontwikkeld, op voorspraak van het kabinet dat af wil van uit Marokko of Turkije ’geïmporteerde’ imams.
Armlastige moskeeën hebben echter geen geld voor dure, afgestudeerde imams, wordt nu erkend. Daarnaast wil de oudere generatie moskeebezoekers, die contributie betaalt én dus bepaalt wat daar gebeurt, helemaal geen Nederlandssprekende imam.

Bron(nen):   Trouw