PVV: Wat kost een allochtoon?

Politiek
woensdag, 22 juli 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
De PVV wil zich in het nieuwe politieke seizoen profileren met ‘de kosten van allochtonen’ als onderwerp. Nu al wil de partij van elk ministerie een kosten-batenanalyse. PVV-leider Geert Wilders kreeg er vorig jaar nog even de lachers mee op zijn hand, maar er was ook boosheid in de Tweede Kamer over zijn harde uitspraken over de kosten van de multiculturele samenleving. „Een dure grap”, zei Wilders. Volgens hem heeft de immigratie van niet-westerse allochtonen 100 miljard euro gekost. Wat hadden we daarmee kunnen doen, vroeg Wilders zich af. Alle ouderen in verpleeghuizen een eigen kamer, of allemaal stoppen met werken op ons vijftigste, zei hij. „Of we hadden iedereen een zeilboot cadeau kunnen doen.” De PVV trekt nu opnieuw de aandacht met de vraag wat allochtonen kosten. Kamerlid Sietse Fritsma heeft vrijdag bij twaalf ministeries schriftelijke vragen ingediend over de kosten van allochtonen. Fritsma vraagt alle ministeries of de kosten kunnen worden uitgesplitst naar „dit jaar, de afgelopen vijf jaar en (geprognotiseerd) het komende jaar en de komende 5 jaar”. Of ministeries met informatieve antwoorden komen, valt te bezien. De vraag wat allochtonen kosten, of beter gezegd wat immigratie van arbeidskrachten kost, is in het verleden in enkele studies getracht te beantwoorden. Bij dergelijke studies moet de kanttekening worden geplaatst dat de complexe werkelijkheid enorm moet worden vereenvoudigd. Het CPB concludeerde dat de kosten voor onder meer zorg, onderwijs, pensioenen en sociale zekerheid voor immigranten over een hele levensloop bezien hoger zijn dan de extra belastinginkomsten. Als de immigrant op zijn 25ste binnenkomt, stelde het CPB, dan ‘kost’ hij de samenleving de rest van zijn leven 43.000 euro. Het rapport ging niet in op kosten en baten van tweede- en derdegeneratieallochtonen.
Econoom Pieter Lakeman berekende tien jaar geleden de kosten en baten van immigranten voor de Nederlandse samenleving. Naar eigen zeggen was hij de eerste die dat deed. In zijn boek Binnen zonder kloppen, Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen noemde hij de immigranten een grote verliespost voor de overheid: zeker 13 miljard gulden per jaar. Alleen al de Marokkaanse en Turkse immigranten kostten Nederland in de twintig jaar voorafgaand aan 1999 meer dan 70 miljard gulden. „De Nederlandse immigratiepolitiek is ongemerkt overgegaan in een van de meest verspillende vormen van hulpverlening”, zei Lakeman destijds in NRC Handelsblad.
Bron(nen): NRC Handelsblad