Wat gebeurde er precies in Tuitjenhorn?

Een huisarts uit Tuitjenhorn behandelde een terminale patiënt, die kort daarop overleed. Een coassistent van het AMC die bij de 'euthanasie' aanwezig was, meldde dat zij haar twijfels had over het handelen van de arts. Het AMC schakelde de inspectie in. Er werd een strafrechtelijk onderzoek ingesteld en de huisarts werd voorlopig op non-actief gesteld. Wat bij een huiszoeking werd gevonden was volledig in overeenstemming met het relaas van de coassistent, aldus het AMC. Daarop pleegde de huisarts suïcide. Dit leidde tot veel commotie onder huisartsen. Het AMC heeft nu alle huisartsen die aan het ziekenhuis verbonden zijn een brief gestuurd waarmee ze de onrust willen wegnemen. Het AMC schrijft dat de huisarts uit Tuitjenhorn 'buitensporig en bewust normoverschrijdend' heeft gehandeld. In de brief legt het AMC ook uit waarom ze niet eerst hebben overlegd met de huisarts. 'Gezien de ernst van de verdenking' hebben zij 'gemeend dat sprake was van dusdanige omstandigheden dat moest worden afgeweken van de gangbare procedure.' De NOS zet alle feiten op een rijtje.

Bron(nen):   NOS 1  2    

10 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. marianne martens

  In dit proces zal iedere deelnemer in twijfel, naar “eer en geweten” hebben gehandeld. De Zwarte Piet wordt nu bij de huisarts gelegd, lijkt me, op afstand en gelezen te hebben, toch ietwat vreemd. De familie was het eens met het handelen. De huisarts was vanaf augustus bezig met pijnstillende zorg. De familie wordt in de NOS en het AMC verslag niet genoemd. Het AMC, overleg met stage begeleider, mede-collega, co- assistent, Inspectie,roept ook enige bevreemding op omdat een co- assistent ( moet beschermd worden en terecht ) versus een 58- jarige ervaren huisarts aan de schandpaal wordt genageld. De huisarts heeft in zijn logboek, de overeenkomstige handelingen verricht en opgeschreven,professioneel. In het AMC is iets vreemds aan de hand geweest. Begeleiders hebben in samenspraak op aangeven van een leerling, zonder overleg met h.a., de Inspectie ingeschakeld. U voelt aan wat de Inspectie gaat doen. AMC versus Inspectie, 2 machtsblokken samen ingebroken in families en een goed samenhangend dorp. Wel nee, meteen het grofste geschut in stelling brengen.Aanklagen en als een misdadiger worden behandeld, omdat een ex- en intern overleg met mensen het besluit heeft genomen.Een klachtencommissie en de Inspectie bestaan voor het merendeel uit mensen, die uit eer en geweten, macht willen uitoefenen over anderen, alleen weten ze het zelf niet hoe grof ze kunnen zijn.
  Bij tandartsen vinden zulke praktijken nu plaats,er wordt gebeld en de Inspectie, patient, met mond wijd open ( kan niet anders ) met de tandarts mede te horen krijgt wat er zou mankeren in de praktijk. Bij een zeer ervaren tandarts, hele goede pers,betrouwbaar, gedegen, schoon etc. Behalve voor de Inspecteur, is het schaamtevol en grof. Hij liep als een “vette” haan de deur weer uit.
  Het is heel goed dat de Huisartsenvereniging het onderste uit de kan wil halen en degenen die de aanklacht werkelijk hebben gemaakt worden ondervraagd.Niet angstig ( makkelijk gezegd ) wordt van het verpletterende geweld wat je privaat/ praktijkdomein wordt ingeschoten.Als laatste hoop ik dat dat de familie van beide gestorvenen de tijd krijgen om de “wonden” te helen.
  Geschreven door een ex- verpleegkundige met aantekeningen Kraam, Special Care- Narcose, die 52 jaar geleden enkele jaren met veel plezier in een ziekenhuis heeft gewerkt, waar veelal naar eer en geweten mensen met hulp van de verpleging, insliepen/ faded away, passed away, verlost van het vreselijke zichtbare lijden van de lijdende en familie.

  • Templein

   Dit is een verschrikkelijk drama. Inderdaad, alleen al vanwege het onmenselijke controleapparaat.

   Bovendien kan de nu overleden huisarts geen waardevoille tegenwerpingen maken, ten bate van de samenleving als geheel.
   Er zou een onoorbaar mengsel in de spuit hebben gezeten waarbij de patiënt snel, rustig insliep. Zo heb ik het begrepen.
   Alsof palliatieve behandeling waarbij patiënten drie tot zeven dagen in coma liggen, alvorens te sterven, wel zo menselijk is.

   Natuurlijk moet er ook voorkomen worden dat de spuit te lichtvaardig wordt gehanteerd. Maar stel de patiënt én uitvoerder centraal. Daar is het immers allemaal om begonnen. Wees zuinig op huisartsen die meevoelend zijn!

   (in antwoord op marianne martens)
   • nadine_v

    Wat de patiënt wilde, staat nergens. Ook niet of huisarts en patiënt eerder over euthanasie hadden gesproken. Alleen dat zijn vrouw het ermee eens was.
    Waarom een onoorbaar middel en waarom niet de euthanasieprocedure volgen?
    Zouden we ook zo mild zijn over het eigengereid handelen van deze huisarts als hij nog zou leven?

    (in antwoord op Templein)
    • marianne martens

     Bij euthanasie is er intensief overleg tussen alle medische disciplines maar vooral tussen de huisarts en patient en familie.Niemand hoort op een dergelijke manier te worden benaderd bv ‘s avonds door het OM een inval. Dossier is naar ik begrijp goed bijgehouden. De huidige manier van jagen op mensen in de medische sector e.a., die een miskleun maken, in een loopbaan zonder smet, is van een minachting/ agressie t.a.v. persoon waarbij ze in de Knotsentijd nog beleefd waren, het is nu zo dat zonder enige steun van directies,afdelingshoofden, collega’s uit ziekenhuizen, degene die iets fout heeft gedaan ( gebeurd echt wel ) als misdadiger en outcast wordt behandeld,als crimineel wordt gestraft. De Inspectie is een soort bureaucraat geworden waar in ieder geval elk humaan medegevoel is verdwenen.Een soort Inquisitie. Het is voor vele toeschouwers onbekend wat in deze sectoren zich afspeelt. het is horror van het ernstigste soort.Ja, ik heb zeer veel mededogen met de families en slachtoffer. Aan de reactie van de weduwe kun je afleiden dat de schok van de strafkamp/benadering heftig is en door de onverdraaglijke onbeschoftheid van de Instanties de weduwe zeer kwaad is.
     “We moeten hier iets aan doen club” van AMC heeft het hier
     natuurlijk ook moeilijk mee.Eveneens vreselijk wat deze mensen moeten doorstaan maar het is anders. ook hier past mededogen.Van aanklager kun je in een seconde slachtoffer worden, waar je zelf geen greep meer op hebt.

     (in antwoord op nadine_v)
     • DiscuJohn

      Je verwoordt het allemaal erg goed. Wat ik zo moeilijk vind in het hele verhaal is de metalen, kille meedogenloosheid van de Inspectie. Wat jij zegt: inquisitie. Prof. Dr. Smalhout heeft er onlangs ook weer een column aan geweid (de zoveelste, helaas…..), zeer treffend maar ook beangstigend.
      Ik moet altijd denken aan hoe Nederland het beste jongetje in de klas was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nergens in Europa werden de Duitse regels zo goed uitgevoerd, en nergens werden relatief gesproken zoveel Joden afgevoerd. Inderdaad, een Godwin, maar een terecht en relevante in mijn ogen.
      Ik leef mee met de weduwe en familie van de huisarts en met de familie van de overleden patiënt, die dit allemaal maar moeten doorstaan.

      (in antwoord op marianne martens)
     • marianne martens

      Velen uit deze wereld zullen ontkennen of het niet herkennen. Wat er nu in het dagelijks menselijke verkeer gebeurt, de houdingen t.o.v. elkaar zijn in ieder geval verhard, zakelijk en soms ook kil, maar ook weer warm, humaan en inspirerend, zie de jonge ontwerpers in de Design week. Echt prachtig wat ze uitvinden, ook alle andere mensen/ wetenschappers etc. De hele Medische Sector staat onder ongelofelijke druk en daar wordt je niet aardig van naar anderen.99% werkt zich te pletter, terwijl de RVB en de directies zich eens lekker onder” hun ballen” krabben en elkaar bekluiven. Meelopers en Ja- knikkers, met de grove uitlatingen van Ministers e.a. doen de rest. Zelf heb ik het begin de verharding op het laatst in een van deze sectoren meegemaakt en ook tot mijn schaamte soms aan meegedaan.In de loop der tijd is er iets on-waarschijnlijks aan de hand. We zijn geen mens meer, maar een cijfer in geld geworden. Wat is nuttig voor de betalingsbalans in bedrijf of overheid etc. Wat de aanloop naar de WOII betreft zijn er ws overeenkomsten.Prof.Smalhout en zijn overgebleven familie zal het huidige TIJ als geen ander aanvoelen. Het enige wat gedaan moet worden is “Keffen” en gevoels- en soortgenoten zoeken.

      (in antwoord op DiscuJohn)
  • Redactie Welingelichte Kringen

   De oorspronkelijke NOS-link in het artikel klopte niet: dit moest bron NOS 2 zijn ipv 1. In het overzicht staat wat de mening van de weduwe van de overleden patiënt is.

   (in antwoord op marianne martens)
  • nadine_v

   Wat heeft ‘een goed samenhangend dorp’ ermee te maken?

   (in antwoord op marianne martens)
   • marianne martens

    een samenleving waaronder dorp/buurt/ buurtschap is veelal geschokt door dergelijke gebeurtenissen, zelfmoord en het overlijden van een gezinslid. Het gebeuren heeft er indirect mee te maken.

    (in antwoord op nadine_v)

Reacties niet toegestaan