Recordaantal van 89 partijnamen geregistreerd

De Kiesraad heeft een recordaantal van 89 partijnamen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Deze week zijn nog 26 nieuwe partijnamen ingeschreven. Dat heeft de Kiesraad woensdag bekendgemaakt. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezing in 2017 waren 81 partijnamen geregistreerd.

Onder de deze week bijgeschreven partijen zijn Lijst Henk Krol, HET NIEUWE GELUID, NIDAL, de Partij voor Ontwikkeling en Splinter.

Een geregistreerde partijnaam betekent niet altijd dat die partij ook meedoet aan de verkiezingen. Dit blijkt pas op de dag van kandidaatstelling, 1 februari 2021. Dan moeten partijen die willen meedoen hun kandidatenlijsten en overige documenten inleveren.

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde voorwaarden, zoals opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de aanduiding niet te lang en is de aanduiding misleidend voor de kiezer, of in strijd met de openbare orde?