Paus beschermde pedofiele priester

In Duitsland zijn veel kinderen misbruikt door katholieke geestelijken, zo bleek deze week. Veel van deze slachtoffers hebben zich inmiddels gemeld bij het Vaticaan om erkenning, en misschien een financiële genoegdoening te eisen. Nu blijkt echter dat de Paus zelf een op z'n zachts gezegd twijfelachtige rol in de hele affaire speelde.
Toen Ratzinger nog een eenvoudige bisschop in München was heeft hij - willens en wetens - een pedofiele priester de hand boven het hoofd gehouden. Dat onthult de in München gebaseerde Süddeutsche Zeitung vandaag.
De betrokken priester ('eerwaarde H'), beging zijn misstappen in Essen, in het westen van Duitsland. Ook nadat hij bij Ratzinger had aangeklopt voor bescherming - het was de bedoeling dat de man in therapie zou gaan - vergreep de betrokken priester zich nog aan kinderen. Volgens de Beierse krant was Ratzinger daar van op de hoogte. Het kantoor van de Aardsbisschop in München heeft de bevindingen van de krant inmiddels bevestigd. De man is indertijd veroordeeld voor pedofilie, maar is nog altijd werkzaam als priester.
Het bisdom spreekt van zware misstanden en heeft toegezegd alle archieven open te trekken en alles te onderzoeken. Het bisdom zegt ook dat Ratzinger in zijn functie binnen de bisschoppelijke raad verantwoordelijk was voor de overplaatsing. In dossiers  van het bisdom, die de krant heeft ingezien, staat in details beschreven hoe de priester een elfjarige jongen dwong hem oraal te bevredigen.
De priester werd door Ratzinger in 1980 persoonlijk naar München gehaald om 'te genezen', maar eenmaal aangekomen werd hij direct weer ingezet binnen een parochie. Dat laatste viel volgens het bisdom niet onder de verantwoordelijkheid van Ratzinger.
Een paus kan slechts afstand doen van zijn positie als Vertegenwoordiger van god op aarde als God dat zelf wil - als de heilige vader sterft dus. Als binnen de top van de katholieke kerk de zelfde fatsoensnormen hadden gegolden als binnen elke andere organisatie waren de dagen van deze Pontifex Maximus waarschijnlijk al geteld.   

Bron(nen):   Süddeutsche Zeitung