Belgische bisschop vergreep zich aan neefje(s)

In een persmededeling bevestigde de bisschop van Brugge Roger Vangeheluwe dat hij jaren geleden, toen hij nog geen bisschop was en daarna, een jongen uit familiale kring seksueel heeft misbruikt. Vangheluwe was nog geen bisschop toen de feiten gebeurden, maar het misbruik zou wel verder gegaan zijn als hij tot bisschop werd gewijd. Door de nieuwste misbruikschandalen binnen de Kerk, werd het voor Vangheluwe onmogelijk om nog langer te zwijgen.
Vangheluwe is al meer dan 25 jaar bisschop van Brugge en de bisschop met de langste staat van dienst.

Aartsbisschop Léonard spreekt over een 'vertrouwenscrisis'. "De eerste zorg gaat nu uit naar het slachtoffer." Hij hoopt dat de wijsheid de bovenhand haalt. Léonard benadrukt ook dat Vangheluwe altijd bekend stond als een dynamische bisschop en zich altijd uitgebreid ingezet heeft voor zijn bisdom.

Bron(nen):   Nieuws.be  Het Laatste Nieuws  De Morgen