Geloof in God, of je bent je baan kwijt

Als je mensen netjes vraagt of ze een geloof willen aanhangen, geven ze vaak niet thuis. Te druk met dit, te druk met dat; van alles te doen maar naar kerk of moskee gaan, ho maar. 
Al lang geleden is hier iets op gevonden en het moet gezegd: met de inquisitie, de brandstapel en dreigende steniging achter de hand, kwamen de schapen snel over de brug. Sommige mensen moeten gewoon een beetje worden geholpen om het goede pad op te gaan en later zijn ze dan dankbaar.
De Russische ondernemer Vasily Boiko (eigenaar van een groot agrarisch bedrijf) heeft dit allemaal goed begrepen en sommeerde zijn 6.500 werknemers snel tot de Russisch-orthodoxe kerk toe te treden, anders krijgen ze ontslag. Ook werknemers die zich laten aborteren vliegen er uit - moordenaars kan Boiko niet gebruiken in zijn onderneming.
De deadline is 14 oktober, dag van een jaarlijks Russisch-orthodox festijn. Tot die datum heeft het personeel de tijd om in de kerk te trouwen, een bewijs van hun geloof.

Bron(nen):   The Daily Telegraph