Tbs-klinieken willen behandeling verkorten

Het aantal tbs-behandelingen neemt af, maar de duur ervan is in 5 jaar tijd bijna verdubbeld. Om onder een langdurige behandeling uit te komen, adviseren advocaten hun cliënten te zwijgen tijdens het onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) en als de psychiater geen diagnose kan stellen, mag de rechter in principe geen tbs opleggen. Het PBC heeft daarom haar beleid voor ’moeilijk onder-zoekbaren’ bijgesteld. Vroeger werd de weigering sneller geaccepteerd, nu probeert men via observatie en andere bronnen alsnog tot een diagnose te komen.

Tbs-klinieken willen de behandelduur terugdringen, maar dat is niet makkelijk. De regeling is de laatste jaren meermalen in opspraak geweest door gruwelijke incidenten. Deels als reactie hierop is de behandelingsduur opgelopen, omdat klinieken voorzichtiger werden met verlof en gedetineerden langer vasthielden.

Uit een recent artikel in het vaktijdschrift Sancties blijkt echter dat het aantal tbs-adviezen de laatste jaren wel is afgenomen, maar daar-voor juist steeg, en dat verdachten minder vaak tbs krijgen, maar dat er steeds meer lichtere vormen van forensische zorg zijn. Het kan zijn dat verdachten met relatief lichte stoornissen zo buiten de tbs blijven. Dan is het logisch dat in de tbs, waar dus vooral de zware gevallen zitten, de verblijfsduur oploopt.

Bron(nen):   Trouw: 31 augustus 2010   28 augustus 2010   De Verdieping 28 augustus 2010