De test waar de Amerikanen over struikelden: dit waren de vragen

Vorige week werd bekend dat een kwart van de Amerikanen niet weet dat de aarde om de zon draait. Hieronder de vragen uit de enquête en de antwoorden om te kijken hoe je zelf scoort:   1. Het centrum van de aarde is bloedheet. Waar of onwaar? 2. De continenten bewegen al miljoenen jaren en zullen dat ook blijven doen. Waar of onwaar? 3. Draait de aarde om de zon of draait de zon om de aarde? 4. Alle radio-activiteit op aarde is door mensen gemaakt. Waar of onwaar? 5. Elektronen zijn kleiner dan atomen. Waar of onwaar? 6. Lasers werken op geluidsgolven. Waar of onwaar? 7. De genen van de vader zijn beslissend voor de sekse van de baby. Waar of onwaar? 8. Antibiotica werken tegen virussen en bacteriën. Waar of onwaar? 9. Mensen zijn geëvolueerd uit andere diersoorten. Waar of onwaar?   De antwoorden: 1. Waar (84% van de Amerikanen had dit goed) 2. Waar (83%) 3. De aarde draait om de zon (74%) 4. Onwaar (72 %) 5. Waar (53 %) 6. Onwaar (47 %) 7. Waar (63 %) 8. Onwaar (51 %) 9. Waar (48 %)      

Bron(nen):   Live Science      

25 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Dead Silence

  Ik heb ze mijn zoon van net 6 ook zojuist voorgelegd. Hij had 2 fouten.

 2. Dutchy

  “7. De genen van de vader zijn beslissend voor de sekse van de baby. Waar of onwaar?” waar? Chromosomen in de zaadcel van de vader bepalen het geslacht van het kind, niet de genen van de vader, want dan zou een man alleen maar of jongetjes of meisjes kunnen krijgen. Zoals de vraag gesteld is, is hij onwaar, maar dat kan ook door de vertaling komen…..

  • Louis_van_Meegeren

   Wat er uit de fusie van zaad- en eicel komt, wordt door geen van beide onderdelen beslist of bepaald. Bij een celfusie vinden ontelbare chemische reacties plaats tussen moleculen uit de twee cellen. Je kan zeggen dat die bepaald worden door het toeval of door Gods wil, maar niet door die moleculen zelf.

   (in antwoord op Dutchy)
   • Dutchy

    Er zijn 46 chromosomen, 23 in de eicel en 23 in de zaadcel, samen weer 46. In de ei-cel zit een x-chromosoom. In de zaadcel zit of een x-chromosoom of een y-chromosoom: XX=vrouw, XY=man. Dus in die zin bepaald de man of zijn nageslacht mannelijk of vrouwelijk wordt. Dus lijkt me niet dat het geslacht bepaald wordt na de celfusie, maar door welk zaadcelletje het eicelletje wordt bevrucht.

    (in antwoord op Louis_van_Meegeren)
    • Louis_van_Meegeren

     In iedere zaadcel zit zowel een x- als een y-chromosoom. Welke van de twee het redt tot in de gefuseerde cel, wordt niet ‘beslist’ door een van beide chromosomen maar door God of het toeval.

     (in antwoord op Dutchy)
 3. kapucijn

  2: onwaar, de continenten zullen uiteindelijk stoppen met bewegen ongeveer 1,1 miljard jaar van nu. Dit door het verdwijnen van de hydrosfeer (de oceanen etc…) en de daling van de energieopwekking vanuit de aarde.
  stomme test, geen onderbouwde wetenschappelijke basis, gewoon een of andere steekproef om indruk te maken

 4. harrr

  Vraag 9 gaat natuurlijk nergens over. Uiteraard denkt de gemiddelde amerikaanse relidioot dat een rare man in de lucht de mens heeft geschapen.

  • RhodBerth

   Valt in dezelfde categorie als: “De aarde warmt op door menselijk handelen”.
   Wetenschappers vinden van wel, de burgers weten dat wetenschappers dat vinden, maar zullen de stelling toch met ‘onwaar’ beantwoorden.

   En in beide gevallen worden de sceptici door de wetenschappers en de aanhangers van de wetenschappers als ‘dom’ betiteld 😉

   Zelf geloof ik wel in evolutie (als ik het woord ‘evolutie’ daar mag gebruiken), maar ik heb wel een broertje dood aan de hele ‘als je evolutie niet accepteert ben je een domme neanderthaler’ redenatie. Ik vind het wel getuigen van lef als je in durft te gaan tegen de conventies, net als met de opwarming, etc. Laten we aub niet allemaal hetzelfde gaan denken en elkaar in slaap gaan sussen met ‘algemene waarheden’. Zet de evolutie theorie maar onder druk. De kans is sowieso groot dat over 200 jaar veel van onze huidige waarheden toch weer net iets anders in elkaar blijken te zitten dan we nu denken. Dat is vooruitgang die enkel wordt bereikt door scepsis en twijfel.

   (in antwoord op harrr)
   • harrr

    “in durft te gaan tegen de conventies” wil natuurlijk niet zeggen dat je maar in een denkbeeldige tovenaar moet gaan geloven. Als ze zeggen dat we een buitenaards experiment zijn, ben ik nog eerder geneigd om te “geloven”. Dat is namelijk nog steeds geen toveren.

    (in antwoord op RhodBerth)
    • RhodBerth

     De idee dat er een groter brein achter onze werkelijkheid zit is
     filosofisch gezien zo gek nog niet, zeker niet nu wij als mensen met ons
     brein al in staat zijn eigen virtuele werkelijkheden te bouwen (in de
     computer).

     Was het niet pas een wiskundige die beweerde dat de
     kans dat wij in een simulatie leven groter is dan de kans dat we niet in
     een simulatie leven?
     De redenatie ging als volgt:
     1. Wiskundige
     waarheden zijn eeuwig en onafhankelijk van de ontdekker van wiskundige
     wetten. Shakespear is afhankelijk van een creatieve geest, maar zonder
     Pythagoras was de stelling van Pythagoras uiteindelijk wel door iemand
     anders uitgevonden, want wiskundige principes staan vast.
     2.
     Wiskundig gezien gaan we dus ooit in staat zijn om kunstmatige
     intelligentie te produceren die in staat is schijnwerelden (zoals De
     Matrix) te creëren.
     3. Als wij dit gaan doen zal het aantal schijnwerelden groter worden dan het aantal ‘echte’ werelden.
     4.
     Aangezien er dus meer schijnwerelden zullen zijn dan die ene echte, is
     de kans aannemelijk dat wij al in zo’n schijnwereld leven, de kans dat
     wij de echte werkelijkheid zijn is miniem.

     Een tovenaar
     onderscheid zich van een god, omdat een tovenaar een onderdeel is van de
     werkelijkheid waarin hij ‘wonderen’ doet. Een god (in de
     monotheistische juda/christen/islam religies) is een wezen dat buiten de
     werkelijkheid valt waar hij over beschikt/etc. (en daarmee onderscheidt
     deze monotheistische interpretatie van god/goden van natuurgodsdiensten
     zoals Wodan, Zeus, etc. die idd enkel ‘gods of the gaps waren’, bij
     gebrek aan kennis van natuurwetten werden binnen-werkelijke goden
     bedacht. In feite waren de goden de namen die gegeven werden aan de nog
     onbekende natuurwetten).

     Een god in de wiskundig-post moderne zin
     van het woord is enkel die geniale programmeur die de simulatie heeft
     gebouwd waarin wij leven, en waar hij zelf geen onderdeel van uitmaakt,
     maar waarin hij wel kan ingrijpen.

     Als analyst/programmeur zelf kan ik mij daar alles bij voorstellen.

     Uiteraard
     wordt het dan enkel maar interessanter om alle natuurwetten te leren
     begrijpen! (itt de ‘conservatief christelijke’ gedachten die bij
     sommige amerikaanse christenen leeft dat we dan maar in onze stoel
     moeten gaan zitten beweren dat god het allemaal gedaan heeft.)

     En
     uiteraard zegt dat allemaal niks over wie die god/programmeur is, of
     hij goed is of slecht, of er een toekomst is voor de agents in zijn
     simulatie of niet, etc.

     Kortom: ik vind jouw denigrerende manier van spreken over ‘geloof in tovenaartjes’ nogal simplistisch en kort door de bocht 😉
     Eigenlijk vind ik’m zelfs van hetzelfde niveau als: “God heeft de wereld in 6 dagen gemaakt en wetenschap is gek”

     (in antwoord op harrr)
     • harrr

      “: ik vind jouw denigrerende manier van spreken over ‘geloof in tovenaartjes’ nogal simplistisch en kort door de bocht ;-)”

      Ik heb er een stuk minder tekst voor nodig ook,

      Anyway
      Bewijs me dat god bestaat en ik ga met je mee
      Maar ik weet, dat is net zo lastig als bewijzen dat hij niet bestaat dus ik stop met de discussie

      Succes 😉

      (in antwoord op RhodBerth)
     • RhodBerth

      “Ik heb er een stuk minder tekst voor nodig ook,”

      Er is inderdaad minder tekst nodig om niks te zeggen. Eigenlijk gebruik je zelfs nog erg veel tekst om niks te zeggen.

      “Bewijs me dat god bestaat en ik ga met je mee”

      Je begrijpt er geen fluit van.
      Ik beweer helemaal niet dat god bestaat. Het enige dat ik stel is dat er filosofisch gezien absoluut mogelijkheden zijn voor het bestaan van ‘goden’, en dat het geloof in een god rationeel gezien helemaal niet een ‘idiote’ gedachte is. Dat wil nog niet zeggen dat er een god is.

      De gedachte dat er aliens zijn is ook rationeel logisch en valide, dat wil nog niet zeggen dat er aliens zijn, en ook niet dat ik dat zou kunnen bewijzen. En dat ik stel dat het rationeel goed mogelijk is dat er aliens zijn, wil niet zeggen dat ik geloof dat er aliens zijn.

      Kortom, je stopt met een discussie die je niet eens begrijpt. Maar je stopt dan wel op een manier waarmee je denkt te zeggen: ‘maar ik heb wel gewonnen’….. uh…nee….

      (in antwoord op harrr)
     • Edward_II

      Je verwart “mogelijkheid” met “waarschijnlijkheid”. Het niet bestaan van goden kan nooit bewezen worden, net als dat van draken en kaboutertjes. Wel kunnen we aantonen dat het bestaan van goden zo onwaarschijnlijk is dat het van de hand gewezen kan worden. Om goden mogelijk te maken moeten teveel zaken aangenomen worden als waar, waaronder tenminste:
      1) Oneindig, onveranderlijk bestaan
      2) Het “bovennatuurlijke”
      3) Intelligentie zonder fysiek brein
      4) Interactie van het “bovennatuurlijke” met de realiteit

      Al deze zaken zijn al zo onwaarschijnlijk dat het bestaan van iets op basis daarvan zo uitermate onwaarschijnlijk is dat het geen verdere overweging waard is.

      (in antwoord op RhodBerth)
     • Edward_II

      Er zijn drie mogelijkheden:

      1) De complexiteit van leven neemt toe
      2) De complexiteit van leven is constant
      3) De complexiteit van leven neemt af

      Evolutieleer, geschiedenis, kiemtheorie, biologie, geologie, archeologie, paleontologie, astronomie, homologie, genetica, sociologie, etc. tonen alle aan dat de complexiteit van leven toeneemt. Volgens de bijbel begon alles echter met oneindige complexiteit en ging het van daar af bergafwaarts ( god -> adam -> Eva -> zondeval -> noodzaak tot zondvloed -> oorlogen, slavernij, massamoorden). De barbaren die millennia geleden de bijbel verzonnen hadden het aantoonbaar bij het verkeerde eind.

      (in antwoord op RhodBerth)
   • Edward_II

    Je stropop negeer ik, maar ik wijs wel graag op je valse representatie dat wetenschappers iets “vinden”. Ongefundeerde meningen zijn het domein van religies, goedgelovigen en bewust onwetenden. De wetenschap verzamelt feiten, ontwikkelt hypotheses en onderzoekt dan of deze hypotheses fout kunnen zijn. Als een hypothese niet ontkracht man worden en deze en voorspellende kwaliteit heeft, dan ontstaat er wetenschappelijke consensus over, die blijft totdat eventuele nieuwe informatie tot betere inzichten leidt.
    Het standpunt van de wetenschap gelijkstellen aan de mening van een bevooroordeelde onwetende is een equivocatie-drogredenering.

    (in antwoord op RhodBerth)
    • RhodBerth

     Je hangt een gewicht aan het woordje ‘vinden’ dat ik er niet in wilde leggen. Ik bedoelde slechts te zeggen dat deze ‘onnozelen’ wel weten wat de wetenschappelijke consensus is (en dus niet onwetend zijn), maar ondanks deze wetenschappelijke consensus toch een eigen mening trekken.

     Dat gezegd hebbende krijg ik wel het idee dat jij wetenschap en wetenschappers nogal utopisch benaderd. Ja, wetenschappers ‘vinden’ wel degelijk dingen, en niet alles wat wetenschappers als wetenschappelijke feiten beschouwen zijn ook daadwerkelijk wetenschappelijke feiten, want ook wetenschappers blijven mensen, en mensen van hun tijd. En ook voor wetenschappers geldt dat ze bevooroordeeld zijn, uitgangspunten hebben.

     Het is de kunst van goed wetenschap bedrijven om dat allemaal niet mee te laten wegen, maar geen mens is daar 100% toe in staat.

     Kortom, val niet voor de ‘wetenschap = god’ val, want dan heb je een nieuw geloof. Ook de wetenschap is faalbaar, vooral omdat het door mensen beoefend wordt.

     Dat neemt niet weg dat ik desondanks dat een groot voorstander van wetenschap ben 😉

     Overigens stelde ik ABSOLUUT niet de wetenschap gelijk aan de mening van een onbevooroordeelde.

     Ik stelde slechts dat deze amerikanen wel wisten wat de wetenschappelijke consensus was, maar deze naast zich neerlegde. (daarmee zei ik niet dat deze daarmee gelijk hadden)

     (in antwoord op Edward_II)
     • Edward_II

      Goed, je had in je eerdere bericht dus duidelijker moeten zijn, daarover zijn we het eens.
      Je maakt nu echter een nieuwe equivocatie, die van wetenschappers met de wetenschap. De wetenschap is juist gevormd om de fouten en vooroordelen van wetenschappers zo veel mogelijk uit te sluiten, door peer reviews en het testen juist om hypotheses te ontkrachten.
      Wie beweert het beter te weten dan de wetenschap, maar zelf geen wetenschapper is op het gebied en geen beter proces kan aandragen dan de wetenschap, is ofwel ontzettend arrogant, danwel lijdt aan waanbeelden.

      (in antwoord op RhodBerth)
     • RhodBerth

      Wetenschap is net als democratie, de minst slechte optie die we hebben.

      Je reageert zo defensief, ik ben helemaal niet tegen de wetenschap in aan het gaan. Ik stel enkel dat wetenschappers menselijk zijn, en dus fouten maken.

      Jij blijft uitgaan van utopia, de peer-review is een prachtige constructie. In de praktijk blijkt dat peer-review weinig wordt toegepast. Wetenschappers werken immers liever aan eigen projecten dan dat ze het werk van anderen gaan reviewen.

      Dus: Wetenschap is fantastisch, wetenschap is geweldig, wetenschap heeft ons gebracht waar we zijn.
      Maar wetenschap moet niet een soort nieuwe onfeilbare god worden die alles kan, alles weet en altijd gelijk heeft, en waar we altijd naar moeten luisteren. En die ook nog eens ongetwijfeld alles gaat beantwoorden in de toekomst en alles gaat verklaren. Een soort wetenschap of the gaps theorie. (en dat begint het voor sommigen wel te worden!)

      Kan je dat handelen, dat ik positief ben over wetenschap, maar ook vind dat het zwakten heeft? Of moet alles zwart/wit zijn 😀

      (in antwoord op Edward_II)
     • Edward_II

      Ik: “De wetenschap is juist gevormd om de fouten en vooroordelen van wetenschappers zo veel mogelijk uit te sluiten”

      Jij: “Jij blijft uitgaan van utopia”

      Leuke stropop.

      (in antwoord op RhodBerth)
     • RhodBerth

      “de peer-review is een prachtige constructie. In de praktijk blijkt dat
      peer-review weinig wordt toegepast. Wetenschappers werken immers liever
      aan eigen projecten dan dat ze het werk van anderen gaan reviewen.”

      (in antwoord op Edward_II)
     • Edward_II

      Is dit je eigen leugen, of een die je gehoord hebt en herhaalt zonder de feiten te onderzoeken?
      Peer review is fundamenteel in de wetenschap. Een onderzoeksresultaat dat niet peer reviewed is, is per definitie niet wetenschappelijk. Geen enkel gerenommeerde wetenschappelijke instantie publiceert onderzoeksresultaten die niet peer reviewed zijn. De enige die dat doen zijn malafide tijdschriften van organisaties van religieuze fanaten en zulke artikelen worden nergens in de wetenschap serieus genomen.

      (in antwoord op RhodBerth)

Reacties niet toegestaan