Studie: Coronapandemie leidt tot scherpe tweedeling in Europa

De coronapandemie leidt tot verdeeldheid in Europa. Dit kan de politiek op het continent voor jaren vormen volgens een nieuwe studie.

Onderzoekers van de Europese Raad voor Buitenlandse relaties vertellen 'een verhaal van twee pandemieën in twee Europa's'. Ze onderzochten de impact van corona in twaalf landen en stellen dat het virus niet in alle landen en bevolkingsgroepen even hard zijn tol heeft geëist.

"Tegenwoordig is Europa een continent met gespleten ervaringen: er is een sterke tweedeling ontstaan, die mogelijk net zo ernstig is als tijdens de schuldencrisis in de eurozone," zegt directeur van de raad, Mark Leonard.

Hoewel 54 procent van de Europeanen aangeeft niet ernstig getroffen te zijn door de pandemie, maskeert dit cijfer grote verschillen tussen lidstaten. De meerderheid van landen in Zuid- en Oost-Europa ervaart grote persoonlijke uitdagingen door de crisis, terwijl de meeste Noord- en West-Europeanen de crisis meer als toeschouwer ervoeren.

Perspectief
Zo zegt 72 procent van de Denen, 65 procent van de Duitsers, 64 procent van de Fransen en 63 procent van de Nederlanders dat zijzelf, vrienden en familie niet ernstig ziek zijn geworden en dat ze ook economisch niet geleden hebben onder de coronacrisis.

Die cijfers zijn in schril contrast met de ervaringen van mensen in Oost- en Zuid-Europa. Daar zegt de meerderheid van de Hongaren (65 procent), de Spanjaarden (64 procent), de Portugezen (61 procent) en de Polen (61 procent) juist wel zwaar getroffen te zijn door de crisis.

De manier waarop de pandemie impact heeft gehad op mensen "heeft geleid tot een verschillend perspectief van landen in het noorden en westen van Europa versus het zuiden en het oosten van het continent," concluderen de auteurs van de studie.

Bron(nen):   The Guardian