Bijna alle Nederlanders geloven minstens een beetje

Er komen op zondag nog een paar honderdduizend mensen (maar meer dan naar het voetballen) in de kerk: de meeste Nederlanders blijven thuis, maar dat wil niet zeggen dat de Nederlander niet gelooft. Het betekent evenmin dat kerken als instituten geen rol meer spelen in de samenleving. Dit blijkt uit het jongste onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vandaag onder de titel ’Geloven binnen en buiten verband’ wordt gepubliceerd. Het SCP onderzocht de religieuze stand van het land sinds 1970. Er zijn nog altijd niet veel mensen (1 op de 10) die zeggen niets te geloven. Negen van de tien Nederlanders is in mindere of meerdere mate spiritueel, weliswaar steeds minder als kerkbezoeker, maar via andere netwerken of spirituele zelfontplooiing, constateert het SCP . In 1970 rekende nog 60 procent van de Nederlanders zich tot een kerkgenootschap, in 2012 (de laatst bekende cijfers) is dat amper 30 procent. Van degenen die zich tot een kerkgenootschap rekenen gaat nog maar 10 procent met enige regelmaat naar de kerk. In 1970 was dat nog ruim 50 procent. „Voor veel Nederlanders lijken de kerken als een soort openbare nutsbedrijven te fungeren: niet bedoeld om je activiteiten er voortdurend op af te stemmen, maar om er gebruik van te maken als dat nodig is, bij een huwelijk of begrafenis bijvoorbeeld, bij nationale gebeurtenissen of collectieve rouwverwerking”, constateren de onderzoekers. Opvallend is wel dat jongeren die zich wel tot de kerk aangesproken voelen actiever en trouwer aan de kerkdoctrines zijn dan ooit hun ouders of grootouders. Van alle regelmatige kerkleden vormen jongeren het grootste deel. Zowel in katholieke als in protestantse kring is onder de jongeren sprake van een herwaardering van orthodoxe geloofsbeleving.

8 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Koper

  90% gelooft in iets bovennatuurlijks zonder bewijzen. En het mag allemaal stemmen.

  • Calhoun84

   Dus? Ik behoor tot de 10% van 30%. Wat zult u wel niet van mij vinden? En ik stem niet eens confessioneel 🙂

   (in antwoord op Koper)
  • RhodBerth

   Jij houdt je in je leven enkel bezig met zaken die bewijsbaar zijn?

   Voor mij zijn zaken als aannemelijk, aantrekkelijk en verwachting-opwekkend veel belangrijker. Zo kocht ik pas een auto zonder bewijs dat het me het meest waar voor m’n geld zou geven, trouwde ik met een vrouw waarvan ik verwachtte dat ze me het gelukkigst maakte, bovendien was ze aantrekkelijk, ik heb een vakantiehuisje geboekt dat er aantrekkelijk uitzag.

   Met bewijs ben ik niet zoveel bezig. Je zou maar voor alles bewijs moeten hebben. En dan beginnen we nog niet eens over het feit dat bewijs maar slechts voor een klein % van onze beslissingen überhaupt van toepassing is.

   Als het over
   een levensovertuiging gaat dan is er uberhaupt helemaal niks te
   bewijzen. Als bewijs het uitgangspunt moet zijn van je
   levensovertuiging, dan is er niks om voor te kiezen. Ook atheist of
   agnost zijn niet.

   Sterker nog, atheïsten en agnosten zijn wat ze zijn omdat ze dat het aannemelijkst vinden. Niet omdat ze bewijs hebben.

   Zelf vind ik het bestaan van een god het aannemelijkst. En aangezien het geloof dat ik aanhang de beste verklaringen biedt voor de problemen waar ik elke dag mee wordt geconfronteerd, zowel op micro- als op macroniveau, hang ik dat geloof aan. en natuurlijk omdat het voor mij de meest aantrekkelijke oplossingen biedt die ook nog eens het meest aannemelijk zijn.

   Zonder bewijs, maar met stemrecht. Jammer voor je joh.

   (in antwoord op Koper)
  • Karl Ruprecht Kroenen

   Het er ligt maar weer aan wat voor definitie je hebt van het woord bovennatuurlijk.

   Wonderen?
   Het onzichtbare “iets” dat achter de materie zit en de materiële wereld aanstuurt?

   Het is typisch iets van deze tijd dat men een bepaalde variant van wetenschap (naturalistische) op haast zo een “goddelijke” hoge standaard heeft gezet dat als dezen geen directe antwoorden hebben op zulke vragen er dus geen “bewijs” voor is en dus ook zoiets als het bestaan van een onzichtbare god of schepper dus ook niet aannemelijk is.

   Geloven mensen al heel lang en van oudsher al in een schepper van het heelal ,mensen zullen dit ook gewoon blijven doen.
   Dan heb ik het dus over de versie van geloven die dit behelst; een stabiele overtuiging hebben dat deze schepper er is zonder dat je er perse “wetenschappelijk” bewijs voor hoeft te hebben, en niet die versie die men er van gemaakt heeft; nl geloven puur als twijfelachtige hoop of wens.
   Er is niets mis mee en heel natuurlijk om overtuigd te zijn van het bestaan van een onzichtbare schepper die in beginsel buiten tijd en ruimte,en materie staat en dezen heeft voort doen komen uit niets
   (Ex-Nihilo).

   Natuurlijk is er tegenwoordig een hele grote groep mensen die geloven in een schepper verwerpen vanwege de zo op het oog redelijk aanneembare en simpele reden dat er een zgn “wetenschappelijk” bewijs is dat er niet zoiets als een god bestaat en er geen wetenschappelijk bewijs is dat er wel zoiets als een god bestaat.

   Helaas is veel mensen niet duidelijk dat alleen het soort wetenschap die uitgaat van een naturalistische en evolutionistische basis zulke statements maakt en de term wetenschap vaak ten onechte word misbruikt als soort van autoriteit en magisch woord om de opponent snel de mond te kunnen snoeren.
   Velen weten echter niet dat naturalistische wetenschap en evolutieleer veel gaten vertonen en heel veel antwoorden schuldig blijft.

   Terwijl men zomaar (of moedwillig) even keihard voorbijgaat aan wetenschap die uitgaat van Intelligent ontwerp en creationistische wetenschap, varianten waarbinnen men veel bevindingen heeft gedaan en nog steeds doet en dan ook simpelweg het bestaan van een ontwerper/ingenieur die achter de onnoemelijke complexiteit van de als ons bekende wereld zit kan aantonen.
   Niet dat zij alle antwoorden hebben ,maar wel op een eerlijk en acceptabele manier aan de hand van ontdekte zaken in de richting van het bestaan een schepper kunnen wijzen

   Neem ik als voorbeeld maar eens de complexiteit van de menselijke cel.
   De menselijke cel is zo complex opgebouwd dat als we dit zouden willen toeschrijven aan kans,toeval en adaptief zoals evolutieleer dat beweert, dit zou neerkomen op zoiets als dit;

   Een Boeing 747 tot op het laatste schroefje uit elkaar trekken,op een grote hoop vegen en dan gaan wachten totdat er een windhoos komt die per toeval deze complete Boeing weer tot op het laatste schroefje weer in elkaar laat vallen.

   Of neem dan zoiets als DNA, een intelligente op taal lijkende code die per mens waarschijnlijk in uitgepakte vorm (Er zitten in het DNA ook ingepakte delen,kunnen we voor het gemak maar even rar of zip file noemen) meer als 2500 Petabyte aan intelligente informatie bevat.

   Dit zijn al een paar mooie voorbeelden van hoe er in hetgeen wij kennen een overduidelijk intelligent ontwerp en uitvoering aanwezig is.

   En dit nog los van een aantal oeroude filosofische stellingen die nog steeds overeind staan, zoals bv;
   Het kosmologische argument, objectieve moraliteit argument, teleologisch argument, ontologische argument.

   Alleen al in hetgeen we om ons heen kunnen aanschouwen door ontdekkingen en het gebruik van pure logica in het denken kan men al uitkomen bij een intelligent wezen dat aan de basis staat van hetgeen wij als tijd ruimte en materie kennen.

   De kans dat er dus achter de complexe zaken in ons universum een schepper zit is zoveel aannemelijker dan die andere variant;

   Dat er ooit niets was ,en zonder aanwijsbare oorzaak er plotseling iets was en van daaruit dit iets zich langzaam aan evolueerde via een onmogelijke samenloop van factoren en over een immens tijdsbestek uitgroeide in alles wat we nu ten heden dage kennen als de materiële wereld en dat nog zonder echte sturing maar puur door evolutie en adaptatie is voortgekomen, en dit allemaal zogenaamd zonder enig bewijs van enige ontwerp,intelligentie en handelen van een entiteit die boven de ons bekende tijd ruimte en materie staat.

   Dat noem ik pas echt een sterk staaltje van ” geloof” en dan bedoel ik met dit woord “geloof” dat wat men heeft gemaakt van het woord geloof in een schepper, namelijk dat we het niet weten en simpelweg hopen.

   En het mag allemaal stemmen.

   (in antwoord op Koper)
   • Koper

    Het bovennatuurlijke is datgene waarvan men gelooft dat het zich onttrekt aan natuurlijke processen die de empirische wetenschap onderzoekt. De natuurwetten zijn er niet op van toepassing. Geloof in het bovennatuurlijke omvat onder meer een geloof in god(en), mirakels, voorspellingen en een leven na de dood.

    Lijkt me toch vrij helder. Als 90% hierin gelooft zegt dat vrij veel over het kritisch denkvermogen van de mens.

    (in antwoord op Karl Ruprecht Kroenen)
 2. Calhoun84

  Zo opvallend vind ik het niet dat jongeren orthodoxer worden. Binnen onze gemeente zijn jongeren zeer actief. Jonge gezinnen vormen zelfs de kern van onze gemeente.

  Dat veel mensen wel in iets geloven maar niet uitgesproken christen zijn verbaast mij eigenlijk ook weinig. Mensen nemen tegenwoordig weinig tijd voor geestelijke ontwikkeling, zonder geestelijke voeding is de kans op geestelijke groei ook gering.

 3. Dead Silence

  Meten is weten. Dat is mijn religie.

Reacties niet toegestaan