Waarom we vandaag vrij zijn

Religies hebben rare kantjes.
Met grote vanzelfsprekendheid neemt de christelijke wereld een dagje vrij, veertig dagen na pasen. De fundering van deze prettige regeling is gelegen in een enkele zin, niet in de evangeliën, maar in de Handelingen van de Apostelen.  Deze zin, een zin en niets meer, geeft ons vrij:
Nadat Hij dit gezegd had, zagen zij hoe Hij omhoog ging in de lucht tot een wolk hem aan het gezicht onttrok.