Er komen meer besmettelijke ziektes naar Europa

Door het verhoogde personenverkeer en de gevolgen van de klimaatopwarming, moet Europa zich voorbereiden op een stijging van het aantal besmettelijke ziektes. EASAC, een onafhankelijk wetenschappelijk adviesgever voor Europese beleidsmakers, vraagt nog meer inspanningen voor moeilijk behandelbare besmettelijke ziektes of virussen waarvoor geen vaccins bestaan.
"Zo is er het potentieel dodelijke West-Nijlvirus, een tropische ziekte die al in verschillende EU-landen zoals Griekenland, Roemenië en Hongarije is waargenomen", aldus Sofie Vanthournout van EASAC. Andere voorbeelden zijn ziektes die van dieren op mensen overgedragen kunnen worden, zoals het vogelgriepvirus. Ook duiken opnieuw infecties op die zo goed als uitgestorven waren in Europa, zoals tuberculose of mazelen.
"In de toekomst zal Europa steeds meer geconfronteerd worden met deze nieuwe bedreigingen. Het vrij personenverkeer en het globaliserende reisverkeer zorgen ervoor zorgen dat ziektes zich op een korte tijd over de hele wereld kunnen verspreiden", aldus de wetenschappers. Bovendien zorgt de opwarming van de aarde dat bestaande virussen, die voorheen niet konden overleven in Europa, zich ook hier vestigen.

Bron(nen):   De Morgen