Triest record: dodelijk stralingsniveau gemeten in Fukushima

Gisteren is in Fukushima bij een ventilatieschacht tussen reactor-1 en reactor-2 een extreem hoog stralingsniveau gemeten.
De straling bedroeg 10.000  millisievert per uur. Een mens die daaraan een uur wordt blootgesteld gaat binnen een paar weken dood.
De meting is typerend voor de situatie rond de centrale, die op 11 maart werd geraakt door aardbeving en tsunami. Sindsdien worden de geruststellende geluiden van de autoriteiten telkens ingehaald ernstige feiten. Dat de straling nu hoger is dan ooit, sinds de ramp, toont aan dat de ontwikkelingen niet de goede kant op gaan, maar de verkeerde.

Bron(nen):   CNN