‘Kleine Hitlertjes’: alle macht corrumpeert

The Economist beschrijft een interessante test waarin een groep willekeurige mensen wordt verdeeld in 4 groepen met verschillende macht en status. Vraag was: welke groep gaat het meest weerzinwekkende gedrag vertonen jegens anderen. Het antwoord was - als je wel eens buiten komt - eigenlijk heel logisch: de mensen zonder status, maar  mensenmet (enige) macht gaan doorgaans zo met die macht om dat degenen die onder hen vallen een slecht leven hebben.
Dat je dus slecht af bent als je werkt onder zo'n akelig tussenchefje - door niemand gezien, maar jou kan hij raken - dan heb je dus niet zozeer pech, maar ben je het slachtoffer van een regel: geef iemand zonder aanzien een beetje macht en hij wordt naar. In Engeland noemen zo zo iemand een klein Hitlertje.
Lees over de methode en de details onder de link.

Bron(nen):   The Economist