130 km: Eerder thuis, maar ook eerder dood

De Pers kwam aan 129 tot nog toe vertrouwelijke stukken over de 130. Daarin erkent Rijkswaterstaat dat er op verschillende autosnelwegen waar de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur is gegaan, sprake is van een ‘hoog ongevalsrisico’.
De A58 tussen het Brabantse Roosendaal en Bergen op Zoom is van alle 130-wegen met afstand het gevaarlijkst. Op deze weg zijn automobilisten sinds 30 juni – de dag waarop de maximumsnelheid daar inging – niet alleen eerder thuis, maar ook eerder dood. Het risico op een ernstig ongeval is op de A58 126 procent hoger dan het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare snelwegen, blijkt uit risicocijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Uit de relatieve risicocijfers van het ministerie blijkt nu dat de kans dat je op een 130-weg bij een ernstig ongeval betrokken raakt 23% hoger is, dan het landelijk gemiddelde voor hetzelfde type autosnelwegen.
Dood, maar wel eerder thuis.

Bron(nen):   De Pers