CDA houdt vol: stikstofdeadline 2030 moet niet heilig zijn

Het CDA houdt vol dat de deadline van 2030 om de stikstofuitstoot te halveren "niet heilig" is. Dat zei de voorzitter van de Tweede Kamerfractie, Pieter Heerma. "Op heel veel plekken is in 2030 die 50 procent stikstofreductie daadwerkelijk te halen." Maar hij vindt dat gezien de grote weerstand tegen de plannen van het kabinet "de impasse" doorbroken zal moeten worden. Heerma stelt dat "op sommige plekken" de deadline losgelaten moet worden om de gesprekken onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes te kunnen laten slagen. "Niet om te stoppen met de transitie, maar juist om die weer op de rails te krijgen." Remkes bemiddelt tussen alle partijen in het conflict over de stikstokdoelen, maar groepen boeren weigeren met hem aan ta Met zijn verhaal in de Kamer blijft Heerma achter de uitspraken van zijn partijleider en vicepremier Wopke Hoekstra, vorige week in een interview met het AD. Daarmee lijkt de partij afstand te nemen van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de coalitieonderhandelingen. De oppositie is van plan om moties in te dienen om de coalitiepartijen te dwingen om duidelijkheid te verschaffen. GroenLinks komt met een motie om 2030 als deadline vast te houden, BBB met een motie om die juist los te laten.