Indonesië is seks buiten het huwelijk nu strafbaar

Het Indonesische parlement heeft dinsdag een nieuw en omstreden wetboek van strafrecht goedgekeurd. Het nieuwe wetboek stelt onder meer buitenechtelijke seks, seks voor het huwelijk en ongehuwd samenleven strafbaar. Hiervoor kunnen gevangenisstraffen van zes maanden tot een jaar worden opgelegd. Ook belediging van de president en overheidsinstellingen wordt strafbaar.

Mensenrechtenorganisaties zien het nieuwe wetboek, dat in 2025 van kracht wordt, als een ernstige beperking van rechten en vrijheden in het traditioneel tolerante land en als een stap richting islamitisch fundamentalisme. Ook vrezen ze dat het leven van LGBTQ'ers moeilijker wordt gemaakt. Maandag werd in verschillende Indonesische steden geprotesteerd tegen de voorgenomen wijzigingen.

Organisaties uit het bedrijfsleven uitten eveneens hun zorgen. Zij vrezen dat de artikelen, die ook voor buitenlanders gelden, gevolgen zullen hebben voor het toerisme en Indonesië ook minder aantrekkelijk zullen maken voor expats. Om het bedrijfsleven en kritische parlementsleden enigszins tegemoet te komen is daarom in de teksten over seks en ongehuwd samenleven opgenomen dat alleen echtgenoten, ouders of kinderen aangifte kunnen doen.

In Indonesië is decennialang gediscussieerd over een nieuw wetboek van strafrecht. Het oude dateert nog uit de koloniale tijd.