Indrukwekkende boodschap van jonge moslim: ‘Hufters misbruiken mijn religie’

Amin Mousaoui is een Nederlandse moslim die op Facebook reageert op de aanslag in Parijs. Hij spreekt zich uit tegen het misbruiken van zijn godsdienst en zegt dat 'we elkaar moeten vinden in deze moeilijke tijd.' Zijn betoog wordt massaal gedeeld op sociale media.

Bron(nen):   Het Laatste Nieuws      

37 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Windows 8

  Hier zijn ze de eerste hypocriete haatreligie volgers

  It is the only ‘holy’ book that is held by its adherents with one hand, while holdi
  It is the only book which attributes to its Allah plenty of Mercy and Compassion but none to the UNBELIEVERS while its followers have absolutely none even towards each others’ sects.

  It is estimated that the words slaughter, kill, murder and fight appear 35,213 times in the Quran and Ahadith. And yet, contrary to the facts and reality, Muhammadan scholars and their apologists speak of Muhammadan Islam as a religion of peace.

  • vandehoedenderand

   Dan heb je dus mensen die schreeuwen dat moslims zich moeten uitspreken tegen de terroristen. En dan gebeurt dat eindelijk. En dan is het wéér niet goed.

   Ik snap het niet.

   Begrijp me niet verkeerd, hoor. Ik vind de islam ook vreselijk, maar ik zie niet in waarom het verkeerd is wat deze moslim doet met zijn FB-actie. Niet alle moslims zijn terroristen. Als u deze man hypocriet noemt, duwt u hem wél in die hoek.

   U geeft de aanslagplegers precies wat ze willen.

   (in antwoord op Windows 8)
   • Point

    Er waren in de jaren 1933 tot 1945 ook echt heel veel goede Duitsers. Ook heel veel protest van Duitsers tegen het toenmalige regime. Maar bekend is wat er in die jaren is gebeurd, veroorzaakt door die paar slechte Duitsers. Is dit een open deur of niet? Maar het lijkt toch wel veel op de huidige Islamitische situatie in de wereld. Maar over, pak hem beet, zo’n jaar of vijftig weren we meer

    (in antwoord op vandehoedenderand)
    • Vogelbeest

     Misschien dat we deze keer tijdig maatregelen kunnen nemen?
     In 1930 waren wij ook de superieure pacifisten die ver verheven waren boven die barbaarse nazi’s. De gevolgen zijn bekend.
     De huidige situatie lijkt op hetzelfde. We hebben een regering die niets doet, en als je als volk zelf iets wilt doen ben je strafbaar.
     De enige politicus met een reeel standpunt tegen de islam wordt “discriminatie” en “haarzaaien” verweten.
     Ben verder geen fan van de man, maar op het gebied van de islam heeft hij wel gelijk.

     (in antwoord op Point)
    • vandehoedenderand

     Ah, WO2. Godwinnetje. Doorgaans een dooddoener in de discussie. Vooral ook omdat je er alle kanten mee op kunt. PvdA, PVV, VVD, D’66, moslims, christenen. Ach, met een beetje fantasie kun je ze allemaal wel linken aan Hitler.

     Ik vind de islam ook vreselijk en ik zie dat onze vrije, Westerse samenleving en de islam bijzonder hard botsen. Zelfs lijnrecht tegenover elkaar staan op vele punten.

     Maar als u deze man hypocriet noemt (en dat doet u impliciet dus ook met uw WO2-vergelijking), dan duwt u hem in de hoek van de terroristen. En dat is nu juist net waar deze jongeman zich tegen uitspreekt.

     Ook u geeft de terroristen exact wat ze willen.

     Dat er verder miljoenen moslims zijn die instemmen met de terreuractie is mij niet onbekend. Daar hoeft u mij niet op te wijzen.
     http://www.thedailybeast.com/articles/2015/01/08/bill-maher-hundreds-of-millions-of-muslims-support-attack-on-charlie-hebdo.html

     (in antwoord op Point)
    • Burgermans

     De inhoudelijke overeenkomsten tussen het nationaal-socialisme en de islam zijn overdonderend: Jodenhaat, vrouwenonderdrukking, homofobie, censuur, gelijkschakeling, straatgeweld, anti-kapitalisme, oorlogszucht, etc. etc. Waar de nazi’s uitgingen van het begrip Volk gebruikten de moslims het begrip oemma.

     (in antwoord op Point)
    • Windows 8

     U hebt gelijk. Er zijn tig overeenkomsten tussen Nazi’s en Islam.

     “Maher: “But here’s the important point: Hundreds of millions of them support an attack like this. They applaud an attack like this. What they say is, ‘We don’t approve of violence, but you know what? When you make fun of the Prophet, all bets are off.”

     (in antwoord op Point)
  • Karel Kritisch

   Zegt helemaal niets. Het oude testament staat ook vol met geweld maar vooral verhalend.

   (in antwoord op Windows 8)
  • Har Davids

   Lees het oude testament eens, zou ik zeggen, in veel opzichten een blauwdruk voor wat er in de Koran terug te vinden is. Gelukkig zijn veel mensen onder de hand in staat om alle geboden en verboden in dat boek met een korreltje zout te nemen, anders zou Europa er nu heel anders uit zien.

   (in antwoord op Windows 8)
   • Burgermans

    Het Oude Testament is überhaupt niet wetgevend voor Christenen, Harry. Wij eten gewoon varkensvlees en besnijden onze kinderen niet. Alleen het Nieuwe Testament is wetgevend en dat verkondigt de liefde.

    (in antwoord op Har Davids)
    • Har Davids

     Wetten in Nederland vinden wij in Wetboeken, Burgermans, niet in ‘heilige’ boeken die bepalend zouden zijn in een theocratie. En als alleen het Nieuwe Testament zou gelden, waarom is het Oude dan onderdeel van de Bijbel, zonder dat in het Nieuwe vermeld staat dat het Oude genegeerd kan worden? Dus: niet werken op de sabbat, trouwen met de weduwe van de kinderloos gestorven broer, vervelende nazaten mag je doden, en blijf vooral van de garnalensalade af.

     En dat zijn maar enkele voorbeelden van de regels.

     (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Die regels uit het Oude Testament gelden helemaal niet voor Christenen, die gelden alleen voor Joden. Voor Christenen geldt alleen Jezus’ gebod: heb uw naaste lief zoals u zelf.
      Deze bepaling gaat terug tot Paulus, toen de eerste niet-Joden Christenen werden (en zich uiteraard niet wilden laten besnijden). Daarom mogen Christenen ook gewoon varkensvlees eten, schilderijen maken van God en heiligen aanbidden (wat volgens het Oude Testament verboden is).

      (in antwoord op Har Davids)
     • Har Davids

      Waar staat geschreven dat Jezus dat gezegd heeft? Hij was een Jood, geen Christen!

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Paulus heeft dat gezegd. Christus predikte zelf immers alleen onder Joden. Dit kun je allemaal gewoon lezen op Wikipedia.

      (in antwoord op Har Davids)
     • RhodBerth

      Jezus kwam met ‘wie zonder zonden is gooit de eerste steen’ en ‘oordeel niet opdat u niet geoordeeld worde’. Als zondaars bij hem werden gebracht vergaf hij hen. Het oordeel liet hij aan God.

      Paulus schrijft “nu kunnen we god dienen in de nieuwe staat van de geest en niet meer in de oudheid van de letter” (oudheid van de letter verwijst naar de oudtestamentische geboden)

      Jezus zegt: “zoals ik de geboden van mijn vader heb gehouden moet u mijn geboden houden (..) dit is mijn gebod dat u elkaar liefhebt en met blijdschap wordt vervuld.”

      (in antwoord op Burgermans)
     • Calhoun84

      “Misschien kan een illustratie of analogie helpen. Laten we veronderstellen dat een oud huis het oude verbond van de Schrift vertegenwoordigt, en een nieuw huis het nieuwe verbond van Christus’ openbare optreden en het nieuwe testament. Christus breekt het oude huis niet af, maar houdt het intact. In plaats daarvan, bouwt hij zijn nieuwe huis ernaast en verbindt het er zelfs mee, en zij delen dezelfde goddelijke fundering. Christenen leven in het nieuwe huis dat indrukwekkender en groter is en dat nieuw meubilair heeft. Zij mogen het oude huis binnen treden. Dat wil zeggen zij mogen de Psalmen, Spreuken, Profeten, de geschiedenis, de Thora etc. lezen. Zij kunnen leren van de verhalen en de principes daarin, net zoals een bezoeker aan het oude huis kan leren en genieten van het oude meubilair en de oude architectuur. Maar het oude huis houdt hen niet binnen. Zij wonen in het nieuwe huis”

      Bron: een exagese van James M. Arlandson

      (in antwoord op Har Davids)
     • Windows 8

      Mooie analogie. Wordt bewaard 😀

      (in antwoord op Calhoun84)
     • zo_maar

      Scheiding kerk en staat dus. Goddank.

      (in antwoord op Har Davids)
   • RhodBerth

    Nonsense:

    1. Voor joden/christenen is het oude testament / de bijbel niet het onfeilbare 100% gedicteerde woord van God. Het is een boek door mensen gemaakt, en mag dus worden geinterpreteerd, vertaald, etc.

    2. De Bijbel is verhalend geschreven, de Koran in de directe reden. Er is nogal een verschil tussen: “En Mozes zei tegen de kinderen Israels dat alle Amelekieten moeten worden uitgeroeid” en “Roei alle ongelovigen uit door met uw zwaarden op hun nekken in te houwen”. Het laatste wordt heel eenvoudig als een nog steeds geldende opdracht gelezen.

    3. Voor christenen geldt zowieso de oud-testamentische wet niet. Die volgen het naasteliefde principe, het barmhartige samaritaan principe, het andere wang toekeren principe. Die volgen Jezus die stierf voor de zonden van anderen en die zijn aanvaller genas. Dat staat in schril contrast met Mohammed die de strijd aanvoer en zelf doodde.

    4. de mozaische wetten zijn voor de Joden op staatkundig niveau beindigd met de diaspora en de vernietiging van de tempel. En dus niet actueel zoals de Sharia wel is voor Moslims.

    5. christenen die doden in de naam van God doen dat ondanks wat Jezus hen vertelde. Moslims die doden in de naam van Allah doen dat dankzij wat Mohammed hen vertelde en voordeed. In dat ‘ondanks’ en dat ‘dankzij’ zit een wereld van verschil.

    6. christenen konden reformeren omdat de bijbel daar aanleiding toe gaf. Een reformatie is niet te verwachten in de Islam omdat er geen aanleiding voor is in de Hadji of de Koran. Sterker nog, het nieuwe Mekke deel van de Islam is veel wreder dan het oudere Medina deel. Dus waar bij de Bijbel het vergevingsgezinde NT volgde op het wredere OT werd bij de Islam juist de omgekeerde weg gevolgd. Nadat de vriendelijkere Medina aanpak faalde werd er gekozen voor de Mekka aanpak.

    Kortom, het hele ‘in de bijbel staan ook wrede teksten’ argument is een populistisch onwetenschappelijk irrationeel onderbuik argument. Er zijn zoveel boeken waar wreedheid instaat, inclusief moderne literatuur zoals bv. Tolkien, etc.
    Wrede passages in boeken zijn niet de weg naar haat en moord, maar de algemene ideologie die uitgedragen wordt door de religie en vooral haar leider in het algemeen.

    Het christelijke ‘what would jesus do’ staat in schril contrast met het islamitische ‘what would mohammed do’. Dat is het verschil tussen het de andere wang toekeren en het gebruik van het zwaard.

    En de christen die zijn andere wang niet toekeert negeert zijn geloof dus net zo goed als de moslim die de bespotters van de profeet niet onthoofd. Gelukkig zijn er in NL vooral moslims die hun profeet niet navolgen.

    En ‘goede’ moslims als deze moeten we vragen hoe ze omgaan met die noodzaak om Mohammed na te volgen, de strijd tegen de ongelovigen, de sharia. We moeten ze niet beschermen of vertroetelen maar bevragen. Vriendelijk bevragen, dat zeker! En ik hoop dat ze een goede uitleg hebben en dat die uitleg mainstream wordt in de Islam.

    (in antwoord op Har Davids)
   • Windows 8

    Er is altijd wel één idioot die met het oude testament verschijnt.
    Wat snap je niet aan OUD beste Har?

    (in antwoord op Har Davids)
 2. Point

  Ja, goede Moslims die moeten we hebben! Net als toen in 40-45. Toen waren er ook heel veel goede Duitsers. Er waren er zelfs die Joden hielpen. Maar bekend is wat die paar slechte Duitsers veroorzaakt hebben. Lijkt heel veel op de huidige Islamitische situatie in de wereld. Maar gelukkig herhaalt de geschiedenis zich altijd anders

 3. Burgermans

  De islam is in zijn kern een foute ideologie, net als het nationaal-socialisme. Moslimterroristen doen niets anders dan de voorschriften van Mohammed letterlijk opvolgen. Amin kan beter de islam de rug toekeren, want er zal nooit iets goeds van komen.

 4. Windows 8

  Maher: “But here’s the important point: Hundreds of millions of them support an attack like this. They applaud an attack like this. What they say is, ‘We don’t approve of violence, but you know what? When you make fun of the Prophet, all bets are off.”

 5. Jorden

  Moslims moeten zich niet verantwoorden, dat kan niet. Wat wel moet, is dat met eens aan zelfkritiek gaat doen. dat is iets geheel anders. Wat staat er in die koran? Hoe vertaal je dat? is dat strijdig met wat we hier in het westen willen? flikker dat araboische vod een keer weg en spreek nederlands in de moskee. En neem direct afstand van alle haatpredikers die de koran verkeerd uitleggen.

  • Burgermans

   Tevergeefse hoop. De islam kent geen traditie van zelfreflectie en de Verlichting is het Midden-Oosten volledig voorbijgegaan. De meeste moslims leven nog in een middeleeuwse magische werkelijkheid en verklaren de wereld met geesten en Joodse samenzweringen.

   (in antwoord op Jorden)
  • RhodBerth

   Als het boek dat voor jou heilig is voor heel veel mensen aanleiding geeft tot geweld, dan ben je zeker wel een verantwoording schuldig.

   Als iemand “Das Kapital” verheerlijkt dan heb ik voor die persoon ook nog wat kritische vragen over China en Stalin-Rusland waar die persoon zich over mag verantwoorden. En terecht.

   (in antwoord op Jorden)
 6. Maria

  Het enige wat wij in nederland doen is de verkeerde mensen aanvallen. Niet elke moslim is een terrorist, dit weten we allemaal. In de Koran staat NIET dat je mensen moet doodmaken TENZIJ het oorlog is. Hier is geen sprake van oorlog, dit zijn gewoon mensen die erge daden verrichten en de naam van Allah draagt. Deze mensen worden of gedwongen of hebben de verkeerde betekenis van ons geloof. In de Koran word het je niet vergeven als jij iemand doodmaakt, dit is ook zeker niet wat profeet Mohammed heeft gezegt.

  Jullie moeten stoppen met jullie haat, denk is logisch. Als elke moslim terrorist was, was er geen land genaamd Nederland meer. Beschuldig niet steeds de onschuldige mensen, ik zelf als moslim zijnde vind het vreselijk wat hier gebeurt.

  Er is een verschil tussen terrorist en moslim. Begrijp het nou is.

  • marianne martens

   Mensen van elke politieke richting of groeperingen hebben leden die “ten koste” van alles hun rigide gelijk willen halen/ brengen of zover gaan dat ze elke nuance in een mens / de ander missen. Zelf heb ik het idee dat we als Nederlander steeds meer beseffen en weten dat er heel veel goede moslims zijn en een haatdragende groep , die haatdragend zijn en onschuldige burgers vermoorden of mishandelen, zo ook bij Christenen, Joden en elk ander geloof. Heb thee gedronken en gegeten met mensen uit andere culturen, altijd gastvrijheid en lekker eten. Soms niet, geeft niet, vaak wel.

   (in antwoord op Maria)
   • RhodBerth

    De religie is alleen schuldig aan de moord als de religie opgedragen heeft tot die moord.

    Als Ghandi zegt: “protesteer vreedzaam” en de protesters gebruiken geweld, dan is dat niet dankzij Ghandi maar ondanks Ghandi.

    Als Jezus zegt: “keer de andere wang toe” en christenen gebruiken geweld, dan is dat niet dankzij Jezus maar ondanks Jezus.

    Als Boedha zegt “laat je niet leiden door begeerten” en de boedhisten worden hebberig dan is dat niet dankzij Boedha maar ondanks Boedha.

    Maar als Mohammed zegt: “Achtervolg de ongelovigen en hou met uw zwaarden in op hun nekken” en de terroristen doen dat, dan is dat niet ondanks Mohammed, maar dankzij Mohammed.

    (in antwoord op marianne martens)
  • Jorden

   Natuurlijk is er een verschil, was het maar zo simpel. Net als de gematigde duitser, rus, japanner, noem maar op overal waar massamoorden gepleegd zijn jegens andersdenkenden konden zij de anderen niet weerhouden van hun misdaden. Overal waar moslims de overhand krijgen begint het met terreur en vervolging, genocide en erger. Je ziet het in alle moslimlanden. Als de zogenaamde vreedzame moslims zo vreedzaam zijn dan hebben ze er vast geen bezwaar tegen om de haatdragende passages jegens ongelovigen uit de koran te schrappen. Zo niet mogen ze van mij uitgezet worden. Vijanden in eigen land hebben we niet nodig.

   (in antwoord op Maria)
  • Mandy Neves

   Ik heb geen haat voor moslims, ik heb me verdiept in de Koran omdat ik vind dat er te vaak een mening wordt gevormd door naar de media te luisteren en ik laat me niet brainwashen. Ik denk niet dat deze mensen worden gedwongen. Ik denk wel dat zij geloven en de verses in de Koran op een bepaalde manier interpreteren, op een manier dat de meeste moslims niet doen. Of dat ze misschien focussen op bepaalde verses uit de Koran. Om even een voorbeeld te geven Surat Al-Baqarah (2:191 en 2:193); Ik zou me eerlijk gezegd kunnen voorstellen dat als ik een moslima zou zijn en als dat de teksten zijn waar ik streng in geloof dat ik iemand zou kunnen vermoorden die mijn profeet op zo’n lelijke manier beledigt (Surat An-Nisa 4:76). Of interpreteer ik de vers nu verkeerd? Uit jouw tekst haal ik, correct me if I’m wrong, dat er een verschil is tussen een moslim en een terrorist. Een terrorist verricht erge daden, in dit geval dus moord, en een moslim maakt mensen alleen dood als er sprake is van oorlog. Zie jij een verschil in de daad? Rechtvaardigt het feit dat het oorlog is een moord? En zou je niet zeggen dat het al oorlog is? Als Afrikaanse kan ik heel goed begrijpen dat Arabische landen geen behoefte hebben aan westerse bemoeienis en media propaganda. Verder geef je aan dat in de Koran het je niet vergeven wordt als je iemand doodmaakt. Dat is niet wat ik lees als ik Surat Al-Baqarah (2:178) lees. Mijn interpretatie; als iemand bijvoorbeeld mijn kind zou vermoorden dan mag ik diegene afslachten en mijn geloof rechtvaardigt dat. Hierbij wil ik direct aangeven dat ik ook in de Koran heb gelezen over broederschap en compassie, ook voor de ongelovigen. Er zijn vele delen in de Koran waar je je op kan focussen en zodoende begrijp ik jou maar ik begrijp ook geweld in de naam van Allah. Het is niet goed maar dat is het nou eenmaal met religie; het is maar hoe je het interpreteert en we zijn vele jaren verder dan toen de Bijbel of de Koran geschreven werd. Ik begrijp niet wie je bedoelt met “jullie” aangezien je aangeeft dat we allemaal wel weten dat niet iedere moslim een terrorist is. En dat klopt, dat weten we ook. Misschien moet jij niet ontkennen, ook al heb je het natuurlijk liever niet gezien hoe de wereld daarover denkt, dat deze mensen ondanks de daden in dezelfde heerser geloven als jij. En als het erop neerkomt rechtvaardig jij geweld ook. Ben jij dan een terrorist? Ik begrijp dat je je geloof verdedigt omdat het nu in kaart wordt gebracht met in de ogen van velen gruweldaden maar ik twijfel of jij daadwerkelijk een moslima bent die praktiseert en de Koran dagelijks leest. En in jouw woorden als de daders hadden gewacht tot de pleuris echt was uitgebroken, wat volgens mij al zo is, dan had je de daad rechtvaardigt. En de uitspraak als elke moslim terrorist zou zijn NL niet meer zou bestaan klink ook een beetje terroristisch-ish.. Als ik even mag invullen (naar mijn interpretatie): de NL met de ‘jullie’s’ die haat zaaien daar zou dan allang mee afgerekend zijn. Reflect what you desire.

   (in antwoord op Maria)
  • RhodBerth

   Beste Maria, iemand kritische vragen stellen is niet hetzelfde als iemand aanvallen. Trouwens, ik ben als christen dolblij als iemand mij kritische vragen stelt over mijn geloof, dan kan ik tenminste antwoord geven. Waarom worden jullie zo boos over kritische vragen? En veel van die kritische vragen zijn toch logisch? Ik schaam me kapot over Noord Ierland en de kruistochten en zal zeker niet boos worden als een niet-christen mij daar vragen over stelt.

   Ten tweede, jij schrijft: “In de Koran staat NIET dat je mensen moet doodmaken TENZIJ het oorlog is.”
   Helaas staat dat laatste er niet bij. (als ik ernaast zit hoor ik graag waar het staat!)
   Theologisch gezien heb je natuurlijk gelijk dat Mohammed in oorlogstijd leefde en schreef en dat dat dus de context is waarin we de Mekka hoofdstukken moeten lezen. Het probleem is alleen dat de Koran in de directe rede geschreven is en de lezer dus direct wordt aangesproken zonder context. Bovendien wordt de Koran beschouwd als het directe complete volledige onfeilbare woord van God, de Koran zelf is bijna goddelijk in zichzelf. Volgens moslims mag de Koran niet worden geinterpreteerd en dus al helemaal niet worden aangevuld. Dus mag je dat “in de oorlog” er helemaal niet bijdenken als moslim. Ik hoor graag of / waarom ik dat verkeerd zie. Is de Koran niet het complete volledige woord van God voor jullie? Ik vind het overigens zowieso een grote vraag waarom Allah een perfect boek (De Koran) schreef dat zo eenvoudig gewelddadig begrepen kon worden als dat helemaal niet de bedoeling was.

   “dit is ook zeker niet wat profeet Mohammed heeft gezegt.”
   Maar dan wel. De Koran citaten zijn overal te vinden.

   “Jullie moeten stoppen met jullie haat”
   Wij hebben geen haat. We zijn zojuist aangevallen door haat.

   “ik zelf als moslim zijnde vind het vreselijk wat hier gebeurt.”
   Daar ben ik blij om! Niks mis met jou.

   “Er is een verschil tussen terrorist en moslim.”
   Absoluut!
   Natuurlijk is niet elke moslim een terrorist. Sterker nog, verreweg de meeste moslims zijn normale vreedzame Nederlandse burgers die wat mij betreft hier meer dan welkom zijn en alle rechten hebben die elke Nederlander verdient.

   Wat mij alleen bezig houdt is dat ik die terroristen meer op Mohammed vind lijken dan de gemiddelde moslim in Nederland. En ik ben bang dat een groeiende groep moslims dat zelf eigenlijk ook vindt.
   En vervolgens dat elke “gematigde moslims” (zoals jij) direct boos wordt als ik daar kritische vragen over stel.

   (in antwoord op Maria)
 7. Maxov Max

  Amin Mousaoui,ga toch zitten.Je lult zonder kennis van zaken…Ga je eens iets meer verdiepen in de islam,ipv onzin uit te kramen….

 8. Burgermans

  Hij kan beter van geloof veranderen. Islam = terreur

Reacties niet toegestaan