Er wonen in Amsterdam veel meer jonge meisjes dan jongens en dus worden de rokjes korter

In Amsterdam wonen meer vrouwen dan mannen. En er zijn vooral meer jonge vrouwen, schrijft Het Parool. De verklaring: studentes. Vrouwen studeren vaker dan mannen. Bovendien studeren mannen vaak technische vakken, zodat in Delft, Eindhoven en Twente meer jongens terecht komen. De vrouwelijke studenten zijn daardoor oververtegenwoordigd in de andere universiteitssteden en dan met name in Amsterdam. Dat geldt voor de hele stad, maar speciaal voor sommige buurten. In Amsterdam West zijn op iedere 100 jonge mannen 192 jonge vrouwen. En die meiden doen hun best om er goed uit te zien, zegt hoogleraar psychologie Buunk tegen Het Parool "Hoe meer vrouwen er zijn, hoe groter de concurrentie om mannen, dus hoe meer aandacht ze besteden aan hun uiterlijk," Een onderzoek van de Amerikaanse Universiteit van Michigan uit 2009 onderschrijft Buunks hypothese: een vrouwenoverschot liep ongeveer gelijk op met het korter worden van de rokjes en een afname van het aantal huwelijken, een toename van het aantal scheidingen en meer buitenechtelijke kinderen.