De homofobie van de kerk: waar is die eigenlijk op gebaseerd? (niet op de bijbel in elk geval)

Streng christelijke mensen keuren homoseksualiteit sterk af. Ze vinden het in strijd met hun geloof en beroepen zich daarbij op de bijbel. Maar wat staat daar dan precies over geschreven? Niet zo heel veel, concludeert christelijk theoloog Alain Verheij. De bijbel uitpluizend komt hij eigenlijk maar tot twee passages waarin iets wordt gezegd over homoseksualiteit. Die worden dan ook vaak aangehaald door christenen, maar helaas verkeerd geïnterpreteerd. Doodstraf De eerste anti-homotekst staat in Leviticus 18. ‘Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk’, zegt de oude wetstekst. Twee hoofdstukken later wordt het nog eens herhaald, deze keer met als bijbehorende straf: de dood. Het is opmerkelijk dat deze tekst zoveel wordt aangehaald, schrijft Verheij, want verder wordt dit bijbelboek niet serieus genomen door christenen. Het verbiedt bijvoorbeeld ook het aanraken van ongestelde vrouwen, het eten van bloed en het dragen van kleding die van twee verschillende stoffen is gemaakt. Nieuwe testament  De tweede keer dat er over homoseksualiteit wordt gesproken is door Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Hij klaagt, want ‘de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand’. Deze passage is populair, omdat hij in het Nieuwe Testament staat en zo bewijst dat ook na Jezus’ komst homoseksualiteit werd afgekeurd.

Hypocrisie Maar ten eerste: wie het hele betoog uitleest, ziet dat het eindigt in een aanval van Paulus op de hypocrisie van zijn lezers. ‘Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf’. De auteur wilde zijn publiek er juist op aanspreken dat het veroordelen van anderen een verkeerde houding is voor christenen.

Ten tweede gebruikt Paulus het begrip ‘tegennatuurlijk’ op verschillende manieren. Waar hij homoseks hier tegennatuurlijk noemt, noemt Paulus het werk van God in dezelfde brief óók tegennatuurlijk, en dan is het plotseling een positieve kwalificatie.

En dat is eigenlijk alles wat de bijbel te zeggen heeft over homoseksualiteit, besluit Verheij.

 

Bron(nen):   Reporter's Online