D66: hulp voor senior die klaar is met leven

Pia Dijkstra van D66 komt nog dit jaar met een wetsvoorstel dat het senioren mogelijk moet maken hun leven te beëindigen als ze er zelf helemaal klaar mee zijn en er echt niets meer van kunnen verwachten. Dat kondigde ze zondagavond aan in Nieuwsuur. Deze mensen zijn met de huidige euthanasiewet niet geholpen, omdat die alleen uit medisch perspectief kijkt.

In een nadere toelichting aan het ANP zegt D66 dat het voorstel alleen over tachtigplussers gaat, om te voorkomen dat jongeren naar de mogelijkheid grijpen. ,,Onmiskenbaar is dat ouderen door de ervaring van het lange leven dat achter hen ligt, beter dan jongeren in staat zijn om te bepalen of het leven voor hen nog levenswaardig is.’’

De commissie-Schnabel concludeerde begin dit jaar dat er geen noodzaak is om de huidige wetgeving voor het vrijwillig beëindigen van het eigen leven aan te passen. Maar daar denkt D66 anders over: ,,Blijkens onderzoek gaat het hierbij om tienduizenden ouderen, die kampen met een persisterend doodsverlangen.’’

Ouderdomsproblematiek

,,Deze ouderdomsproblematiek zal ook met de best denkbare ouderenzorg niet verdwijnen’’, vreest de partij. In haar wetsvoorstel wil D66 dezelfde zorgvuldigheden als in de euthanasiewet, zoals bijvoorbeeld een toetsing en het verplicht raadplegen van een tweede hulpverlener. De VVD zei in Nieuwsuur ,,welwillend’’ naar het voorstel van D66 te zullen kijken.

Twee organisaties willen een proef met een soort 'laatste-wil-pil’: de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en de Coöperatie Laatste Wil. Eerstgenoemde denkt aan senioren van in de zeventig en wil de betrokkenheid van een arts, de tweede wil een proef reeds vanaf achttien jaar zonder arts.