Eerste visarend in Nederland geboren

Voor het eerst in lange tijd is er in ons land een visarendjong uit het ei gekropen. Volgens Staatsbosbeheer zijn twee visarenden in de Biesbosch de gelukkige ouders. Beelden van het jong of de jongen zijn er nog niet, maar aan het gedrag van de ouders is te zien dat er een of meerdere eieren zijn uitgekomen, maakte de organisatie woensdag bekend.

,,Dat visarenden broeden en jongen krijgen in Nederland is een unicum'', aldus de dienst. Normaal gesproken broeden visarenden vooral in Noordoost-Europa en komen ze in ons land als ze op doorreis zijn van en naar hun overwinteringsgebieden in Afrika.

Dat de dieren nu ook in Nederland broeden, ligt vooral aan het feit dat er geschiktere leefgebieden voor de vogel komen. Uitbreiding van het natuurgebied De Biesbosch, gecombineerd met voldoende vis en genoeg rust hebben er vermoedelijk toe bijgedragen dat er hier jongen ter wereld zijn gekomen.