Paus: ‘Er waren geen os en ezel in de kerststal’

Niets is meer heilig deze dagen. Nu heeft ook paus Benedictus XVI zich ontdaan van allerlei mythevorming. Volgens hem waren er geen os, ezel,  kamelen of andere dieren aanwezig bij de geboorte van Jezus. Dat schrijft hij in het derde en laatste deel van zijn biografie ‘Jezus van Nazareth-de jonge jaren’, meldt de Daily Telegraph. De paus baseert zijn bewering op de inhoud van evangeliën. ‘Daarin werd niet gerept van dieren’, schrijft hij. Ook de drie wijzen uit het Oosten moeten eraan geloven. Zij zijn volgens Benedictus ontsproten aan 'theologische ideeën'. Over de onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria hoeft geen twijfel te bestaan, schrijft de paus. 'Daarvoor heeft de Heilige Geest gezorgd'. Dat engelen de geboorte van Christus zingend verkondigden aan de herders, berust volgens hem op een misverstand. Ze zeiden het gewoon. 'Maar het christendom heeft altijd gedacht dat engelen zongen om zo de grote vreugde en het geluk tastbaarder te maken'. Uit dat misverstand zijn volgens de paus de vrolijke kerstliedjes ontstaan. En omdat Kerst toch een feest is 'kunnen de gelovigen in de Heilige Nacht tot in het einde der tijden blijven zingen', aldus Benedictus.

Bron(nen):   Daily Telegraph      

13 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. André Somers

  Was Benedictus er wel bij? Zo niet, dan blijft het nogal van horen zeggen, toch?

 2. Heldoppantoffels

  Al die (naar mijn mening) kansloze religies zijn ‘van horen zeggen’ en staan bol van de manipulaties. Ach zolang mensen er kracht uit halen is het toch prima? Het wordt anders zodra mensen gaan moorden voor religie.

 3. bierneus

  weet hij echt heel zeker dat er geen os of ezel was?? beetje lullige stal, zo zonder dieren..

 4. besserwessie

  Geen wijzen uiit het Oosten is dat wel policorrect?

 5. Kruisnet

  What’s next, Jezus is eigenlijk helemaal niet op 25 December geboren?

 6. Pietje_Precies

  @Kruisnet, inderdaad Hij is ergens in maart geboren. Maar om die klereheidenen met hun zonnewende feest in december tegemoet te komen, was het handig om dat samen te laten vallen, anders zouden ze dat Jezusverhaal nooit vreten…Die heidense kerstboom is ook niet van Christus, maar van het feest van het licht, want na 21 december worden de dagen weer langer: FEEST!

 7. Pietje_Precies

  Stel, je heet Jozef, trouwt met een schone maagd die Maria heet. Stel nog eens, je hangt hem er niet in in de huwelijksnacht (latente homo?). En daarna is je babe toch zwanger……en denk dan jaar 0 en en extrapoleer dat naar de vrouwonvriendelijke toestanden in het Midden Oosten van nu….. Lekker plausibel verhaal. Die Maria was allang gestenigd. Was heel normaal in die tijd……
  En dan ga je nog tobben over een os en een ezel. OMG dan mis je echt the big picture….

 8. Atie

  Troost je maar; want er waren echt wel Wijzen uit het oosten (Matt. 2:1-12) Jezus werd na de geboorte in een kribbe gelegd omdat er geen plaats in de herberg was (Lucas 2:7) dat zou (op dat moment) een stal geweest kunnen zijn maar in Matt. lees ik dat de wijzen (vermoedelijk later) in “een huis” kwamen om het kind te aanbidden! De Herders kregen de aankondiging door Engelen toen zij in het veld lagen (zie ook Lucas 2) Maria was inderdaad maagd totdat het kind geboren werd; want Jozef raakte haar niet aan (omdat vrouwen in die tijd gecontroleerd werden, zagen zij dat ze maagd was, dus werd ze niet gestenigd (duidelijk toch?) en God was machtig genoeg om haar door de H.Geest zwanger te laten worden…
  Dit was een groot wonder; Jezus Christus was Gods zoon die in de wereld kwam om ons mensen “Gods grote liefde” te kunnen laten zien en te leren om ook zo met elkaar om te gaan, wat zou dat een hoop ellende besparen die we nu om ons heen zien en voor straks wens ik iedereen een hele “fijne Kerstdagen” toe of die nu in december of september valt. Het gaat er tenslotte om dat we mogen weten; waarom we (hopelijk in Vrede) Kerst mogen vieren…

 9. André Rodenburg

  Ach, het hele evangelie van Marcus is toch een verkeerd Latijn/Grieks vertaalde biografie van Julius Caesar (in opdracht van Marcus Antonius, die Caesar – en daarmee diens aangenomen zoon – tot God uitriep): http://www.carotta.de/subseite/echo/vn.html

 10. bertvandentop@gmail.com

  Beetje respect voor de Paus is wel op zijn plaats; maar de beste Paus gaat nog meer ontdekken, Maria ( Mirjam in het Hebreeuws ) was een zeer toegewijde en gelovige vrouw, zij zou haar kind nooit in een voerbak voor dieren hebben gelegd, omdat dit voor Joden onrein is,veel meer aannemelijk is dat Jezus in een broodbak is gelegd. Het woord vertaald uit het Grieks komt uit voedselbak – is geworden voerbak en zo verworden naar kribbe. Jezus vertelde dat Hij het levende brood uit de hemel was( en nog is) dat het levende brood in een voedselbak , broodbak is gelegd is heel aannemelijk mede omdat naar alle waarschijnlijkheid Jezus geboorte rond Pesach heeft plaatsgevonden, in die tijd reinigen de mensen hun huizen van alle gist en zetten hun broodbakken in een schuur!
  In zo’n schuur is onze Messias geboren, zonder dieren , uit liefde voor de mensheid!
  Maar dat kleine kindje , is volwassen geworden gestorven en opgestaan, die Messias zal straks Zijn voeten zetten op de olijfberg! en Echte Vrede brengen.

 11. Richard Koopman

  Straks blijkt God nog een Atheist!

Reacties niet toegestaan