Kabinet volgt alle aanbevelingen gasrapport

Samenleving
door anp
donderdag, 02 april 2015 om 19:55
kabinet volgt alle aanbevelingen gasrapport1428000545
Het kabinet neemt alle aanbevelingen over van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen. De veiligheid van burgers staat voortaan voorop, bewoners en gemeenten worden meer betrokken bij besluiten over de gaswinning en in de wet wordt vastgelegd dat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SdoM) volledig onafhankelijk werkt.
Dat staat donderdag in de officiële reactie van minister Henk Kamp (Economische Zaken) op het kritische rapport van de onderzoeksraad. Hierin concludeerde de raad dat alle partijen die afgelopen jaren waren betrokken bij de gaswinning vooral oog hadden gehad voor het financiële belang en nauwelijks voor de risico’s voor de Groningers.
Kamp stelde donderdag dat het kabinet het ,,ten zeerste betreurt’’ dat er in het verleden te weinig aandacht was voor de veiligheid van de Groningers. Door alle aanbevelingen van de OVV zo snel mogelijk over te nemen, wil hij daar verandering in brengen. Ook het terugschroeven van de gaswinning en het versterken van huizen in het aardbevingsgebied moeten daarbij helpen. ,,De veiligheid staat nu voorop en het kabinet zal er alles aan doen om te zorgen voor een veilige en prettige leef-, woon- en werkomgeving voor de inwoners van Groningen’’, aldus Kamp.
Om verdere discussie over toezichthouder SdoM te voorkomen wordt de onafhankelijkheid wettelijk vastgelegd. Onafhankelijkheid is een essentiële voorwaarde om de taken als toezichthouder goed uit te kunnen voeren, vindt de minister die expliciet en wettelijk gaat vastleggen dat aan Staatstoezicht op de Mijnen geen aanwijzingen kunnen worden gegeven over de wijze waarop onderzoek wordt gedaan of bevindingen worden gerapporteerd. Ook grijpt hij in om het volgens de OVV 'gesloten bolwerk’ van bij de gaswinning betrokken partijen open te breken.