''Tachtig procent van de jongvolwassenen ziet de toekomst gitzwart in''

Samenleving
woensdag, 07 oktober 2015 om 12:48
welingelichtekringen header 1
Belgische twintigers en dertigers hebben bitter weinig vertrouwen in de toekomst. Ze vrezen voor klimaatverandering, terreurdreiging en economische crises. Dat blijkt uit een gigantisch onderzoek van de Brusselse socioloog Mark Elchardus. Voor zijn boek 'Voorbij het Narratief van Neergang' sprak hij met 2.000 jonge Belgen. "Tachtig procent van de jongvolwassenen ziet de toekomst van de samenleving gitzwart in", vertelt de socioloog in Knack. "De angst regeert." Negen op de tien ondervraagden denkt dat klimaatverandering meer natuurrampen zal veroorzaken, dat de pensioenen omlaag gaan en bedrijven wegtrekken naar lagelonenlanden. Tachtig procent denkt dat we steeds langer moeten werken en de verschillen tussen rijk en arm groter worden. Zeven op de tien vreest op termijn een tweede baan nodig te hebben om rond te komen. Een even groot deel is bang dat de relatie met moslims gewelddadig wordt en er godsdienstoorlogen zullen volgen. Opvallend is dat driekwart van de respondenten het goed doet in het leven. "De huidige generatie van 25- en 35-plussers heeft het sociaaleconomisch minstens even goed als hun ouders en zien, geheel gewettigd trouwens, hun persoonlijke toekomst erg optimistisch in," zegt Elchardus in De Standaard. "Maar zodra hun blik naar de buitenwereld gericht is, verandert hun geloofstoestand, mede door de media."
Bron(nen): De Morgen