Rutte IV: minister voor armoede, staatssecretaris voor mijnbouw en andere posten

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 december 2021 om 16:47
101789514 m
Formateur Mark Rutte heeft vrijdagmiddag bekendgemaakt welke ministers en staatssecretarissen zijn nieuwe kabinet zal kennen. Aan de ministeries lijkt vooralsnog niets te veranderen, maar er komen wel nieuwe posten bij. De bewindspersonen zijn als volgt over de departementen verdeeld, al kunnen de namen volgens het Bureau Kabinetsformatie de komende weken nog veranderen:
Algemene Zaken: minister-president, tevens minister van Algemene Zaken
Buitenlandse Zaken: minister van Buitenlandse Zaken, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Justitie en Veiligheid: minister van Justitie en Veiligheid, minister voor Rechtsbescherming, staatssecretaris van Asiel en Migratie.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, staatssecretaris van Cultuur en Media.
Financiën: minister van Financiën, staatssecretaris van Fiscaliteit, staatssecretaris van Toeslagen en Douane.
Defensie: minister van Defensie, staatssecretaris van Defensie.
Infrastructuur en Waterstaat: minister van Infrastructuur en Waterstaat, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.
Economische Zaken en Klimaat: minister van Economische Zaken, minister voor Klimaat en Energie, staatssecretaris van Mijnbouw.
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister voor Natuur en Stikstof.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister voor Langdurige Zorg en Sport, staatssecretaris van Jeugd en Preventie.