Positief opvoeden toch niet zo positief

De afgelopen jaren beleefde Triple P - het Positive Parenting Program® - wereldwijd een hype. Het wordt toegepast in ruim 20 landen, waaronder de VS en Groot-Brittannië. Het Australische bedrijf dat de licentie heeft over de trainingsprogramma's deed goede zaken. Alleen al in Nederland gaven 200 gemeenten minstens 11 miljoen euro uit om duizenden hulpverleners in kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg en consultatiebureaus te trainen in 'positief opvoeden'. Nu zijn er echter ernstige twijfels gerezen over het nut van het dure - zogenaamd 'bewezen effectieve' - programma. Schotse onderzoekers voerden een meta-analyse uit van 33 eerdere studies naar het effect van Triple P en publiceerden hun resultaten in BMC Medicine. Daaruit blijkt dat de auteurs die positieve resultaten rapporteerden van 32 van de 33 studies banden hadden met de Triple P organisatie. Ook werden de deelnemers aan het onderzoek gerekruteerd via de media, d.w.z. dat ouders die enthousiast en gemotiveerd zijn zich eerder opgeven voor deelname dan ouders die door Jeugdzorg verplicht worden om deel te nemen aan een training. Een positief effect werd alleen bij de moeder geconstateerd. Naar de mening van vader werd meestal niet gevraagd en als dat wel gebeurde was het effect niet significant. Bovendien is er weinig onderzoek naar de effecten op lange termijn. Misschien is moeder na afloop van de cursus wel razend enthousiast, maar een jaar later is iedereen terug bij af. Onderzoek bij kinderen jonger dan 2 ontbrak volledig. Renske Schappin promoveert aan de Universiteit Utrecht  op een onderzoek naar het effect van Triple P bij te vroeg geboren kinderen met gedragsproblemen. De groep die begeleiding met Triple P kreeg deed het niet beter dan de groep die op de wachtlijst stond, maar deze resultaten krijgt ze maar niet gepubliceerd. Kritiek op Triple P stuit op een enorme weerstand bij de vaktijdschriften. Schappin hekelt in de Volkskrant ook de vercommercialisering van de methode. ‘Er zijn inmiddels een stuk of 60 versies. Er zijn leerlijnen voor ouders van gehandicapte kinderen. Prima. Maar waarom moet er dan ook nog een aparte versie komen voor kinderen met een vorm van spasticiteit? Omdat er veel geld mee gemoeid is: voor elk materiaalpakket moet apart worden afgerekend.’ Ook hoogleraar pedagogiek Micha de Winter is kritisch. ‘Opvoeden zou geen product moeten zijn. Maar Triple P ziet er gelikt uit en wordt ontzettend slim in de markt gezet. Je betaalt er dik voor. Aan de methode mag je vervolgens geen letter veranderen om die aan te passen aan de Nederlandse situatie. Triple P is de McDonald’s van de opvoeding.'

Bron(nen):   de Volkskrant (betaald)  BMC Medicine  PLOS-blogs  

6 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. OldTimeReligion

  Niks is goed

 2. Erik Robertson

  Natuurlijk werkt dit zogenaamde programma niet, net zoals geen enkel programma heeft gewerkt de laatste 40 jaar. Om die reden schreef ik Oops! the Parenting Handbook., omdat het enige wat werkt is dat je als Ouder Bewust wordt van wat je aan het doen bent, en vervolgens gaat inzien wat je eventueel nog maar kan gaan doen. Daar is geen programma voor. Stuitend om te lezen dat €11 miljoen van ons geld door onze zogenaamde overheid hieraan is weg gegooid.

 3. pakikomi

  In het boek “opvoeden door beginnners’ stond “een opvoedkundig boek is net zoiets als een kunstgebit opsturen per post en hopen dat hij past” Dit boek geeft genadeloos de grillen in opvoedland, incl. Consultatie-advies, door de eeuwen heen weer

 4. carine

  BMC Medicine heeft kort na het genoemde onderzoek van Wilson waaruit zou blijken dat Triple P niet werkt, een artikel gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat Wilson significante conceptuele, methodologische en interpretatiefouten bevat. Hieruit blijkt dan ook dat het helemaal niet waar is dat onderzoek aantoont dat Triple P geen effect heeft. De journalist van de Volkskrant heeft haar huiswerk niet goed genoeg gedaan en een onderzoek geciteerd dat niet juist blijkt te zijn. Ze heeft vergeten de honderden methodologische en conceptuele goede onderzoeken te citeren waaruit blijkt dat Triple P wel werkt. Vraag ouders die een Triple P interventie hebben gevolgd naar hun ervaringen en het plezier dat ze beleven aan opvoeden en ook dan is heel duidelijk dat Triple P werkt en dat het opvoeden daardoor leuker wordt.
  In dit artikel worden de positieve stukken uit het Volkskrant artikel ook weggelaten, zo zegt Mischa de Winter inde Volkskrant over Triple P: Inmiddels heb ik een cursus bijgewoond en een genuanceerder beeld gevormd. het positieve is dat Triple p opvoedproblemen normaliseert. Het taboe moet eraf en daaraan draagt deze methode bij.

 5. James C. Coyne

  Here is a comment on this controversy that is forthcoming at BMC Medicine

  http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1741-7015-11-11.pdf

Reacties niet toegestaan