Wetenschappers hebben uitgerekend hoe groot de kans is dat de wereld vergaat

De aarde warmt op, we worden resistent voor antibiotica en een kernoorlog behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden, het is kortom niet uitgesloten dat de mensheid vergaat. Reden voor onderzoekers om uit te zoeken hoe groot die kans is.

Van alle soorten die ooit hebben bestaan, is 99 procent weer uitgestorven. De ene keer door een massa-extinctie als gevolg van een meteorietinslag, de andere keer geleidelijk door klimaatverandering of evolutie.

Onderzoekers van de gerenommeerde universiteit van Oxford hebben berekend wat de kans is dat de mensheid tenonder gaat aan een onvoorziene natuurramp. Denk aan een enorme vulkaanuitbarsting, aardverschuiving of meteorietinslag. Menselijke oorzaken, zoals een kernoorlog of klimaatverandering zijn buiten beschouwing gelaten. De wetenschappers willen zo vaststellen of het risico op uitsterven groter is door natuurlijke of door menselijke oorzaken.

Volgens de wetenschappers is de kans op totale vernietiging door een natuurramp in elk gegeven jaar een op 14.000 en waarschijnlijk minder. Dat is vergelijkbaar met 7 mogelijke crashes op 100.000 vluchten.

De onderzoekers stellen dat de kans klein is dat de mensheid ten onder zal gaan aan natuurrampen zoals we die de afgelopen 200.000 jaar hebben overleefd. Het zegt natuurlijk niets over de gevolgen van antibioticaresistentie, een kernoorlog of de opwarming van de aarde. Dat zijn immers allemaal ontwikkelingen van recentere datum.

Bron(nen):   IFL Science