Wat je op social media zet, heeft invloed op je baankansen: wees vooral niet te vol van jezelf

Niemand geeft het toe, iedereen doet het: de ander beoordelen op basis van zijn berichten op social media. Voor werkgevers is dat niet anders. Meer dan twee derde checkt een sollicitant eerst op de socials.

"In 2018 gaf 70 procent van de werkgevers aan op social media te kijken om een potentiële werknemer te beoordelen en bijna evenveel - 60 procent - zag af van kandidaten op basis van negatieve content," aldus onderzoeker Michael Tews, die een recent rapport van CareerBuilder citeert.

Samen met collega's onderzocht hij drie kenmerken van social mediaberichten: de mate waarin iemand vol is van zichzelf, of een persoon sterke of controversiële meningen publiceert en openlijk drugs- of alcoholgebruik.

Zelfvoldaanheid bleek de belangrijkste reden om iemand af te wijzen. "Het kan zijn dat werkgevers denken dat mensen die erg vol zijn van zichzelf en erg gericht zijn op het eigen belang minder bereid zijn om zich op te offeren voor de organisatie of hun collega's," denkt Tews.

Ook een te sterke of extreme mening wordt niet gewaardeerd. "Mensen die sterke meningen online plaatsen, worden mogelijk beschouwd als ruziemakers en minder goede samenwerkers. Bovendien kan het zijn dat hun mening tegengesteld is aan die van de werkgever," klinkt het.

Gek genoeg, was zichtbaar alcohol- of drugsgebruik niet zo ernstig. Mogelijk omdat er geen extreme dronkenschap of zwaar drugsgebruik voorkwam in het onderzoek. Matig gebruik van dergelijke middelen is sociaal geaccepteerd.

Het komt er dus op neer dat wat je op Facebook of Instagram plaatst van grote invloed kan zijn op je baankansen. Wil je positief worden beoordeeld dan is het zaak om bescheidenheid te betrachten, hoe contradictoir dat ook is op social media, toch ooit opgericht om het zelf in het zonnetje te zetten.

Bron(nen):   Science Daily