"Religie helpt mensheid overleven"

Religieuze gevoelens zitten diep geworteld in ons brein, concluderen wetenschappers in een nieuw onderzoek. De onderzoekers zeggen vandaag in The Independent dat hun bevindingen het idee ondersteunen dat geloof in een hogere macht bijdraagt aan de overleving van de menselijke soort.
De onderzoekers hebben niet één God-spot ontdekt, maar menen dat religieuze gevoelens op diverse plaatsen in ons brein een biologisch fundament hebben. Het onderzoek onder leiding van professor Jordan Grafman concludeert dat religie geworteld is zowel in de voorste kwabben van de hersenschors, de cortex, die alleen mensen hebben, als in oudere delen van de hersenen, die veel overeenkomsten vertonen met die van apen en andere primaten. De onderzoekers wilden achterhalen waarom geloof in hogere machten in alle menselijke culturen zo'n belangrijke rol speelt.
"Religieuze gevoelens zijn kenmerkend voor menselijke culturen, en in de dierenwereld is er niets vergelijkbaars," aldus Grafman. De onderzoeksresultaten zijn volgens hem uniek omdat ze laten zien dat religie een biologische basis heeft in netwerken in het brein. De bevindingen ondersteunen wetenschappelijke theorieën volgens welke de menselijke soort gebaat is bij religieuze gevoelens. Mensen zouden het geloof in hogere machten gebruiken om tegenslag te doorstaan en te overwinnen, terwijl niet-gelovigen eerder bij de pakken zouden gaan neerziten. Tegenstanders van deze theorieën betogen dat regilieuze gevoelens slechts een bij-effect zijn van de algemene vaardigheid van het menselijk brein om structuur te geven aan de chaotische omgeving om ons heen.

Bron(nen):   The Independent