Zorg dat je een zwaard hebt

In dagblad De Pers staat een interview met Martin van Creveld, wetenschapper en schrijver op het gebied van militaire geschiedenis en militaire strategie. Hij is een van de meest gezaghebbende auteurs op zijn vakgebied, geboren in Nederland, maar sinds lange tijd werkzaam in Israel. Sprekend over zijn vak, vertoont hij opvallend weinig Hollandse (pacifistische) reflexen.

Enkele citaten:
 
“Hoezeer weekhartige zielen dat ook mogen betreuren, oorlog en oorlogscultuur vormen een integraal onderdeel van de geschiedenis van de mensheid.”

"Nucleaire wapens zijn het beste wat de mensheid is overkomen.”

“Vechten kan een bron van vreugde zijn, misschien is het wel de grootste vreugde die er bestaat.”
 
“Een gezonde oorlogscultuur maakt jonge recruten bereid om te strijden voor hun land of volk, maar disciplineert hen ook, zodat het gevecht niet uitloopt op een complete orgie van geweld.”
 
“Als je als leider een pacifist bent dan ben je een misdadiger. Je bent leider om je volk of land te verdedigen. Want vroeger of later komt er toch iemand met een zwaard om je hoofd af te hakken. Zorg dan dat je zelf ook een zwaard hebt.”
 
Van Creveld noemt de Nederlandse nonchalance om het leger te laten verpieteren ‘hypocriet,’ wetend dat we beschermd werden door de Verenigde Staten. “Verwaarlozing van een oorlogscultuur is heel gevaarlijk, want je bouwt het niet zomaar weer op. Misschien is er nu geen directe dreiging van buitenaf, maar intern is die er wel [hij doelt op extremistische moslims]. Een goed ontwikkeld politieapparaat is ook onderdeel van oorlogscultuur.”

Bron(nen):   De Pers