Nederlanders zijn het langst

De groei is er bij de meeste Europeanen nu wel uit. Per tien jaar worden ze gemiddeld nog maar 1 centimeter langer. Tot 1950 was dat nog 2 centimeter.
In de Europese gemeenschap zijn Nederlanders koploper. De gemiddelde lengte van volwassen mannen is hier nu 1,84 meter. Dat is de laatste 150 jaar toegenomen met 19 centimeter. Duitse mannen zijn gemiddeld 1,80 meter, zo stelt de Frankfurter Allgemeine Zeitung vast.
In Duitsland was in de na-oorlogse tijd overigens een verschil tussen Oost en West. Met een – ook in dit opzicht – voordeel voor de kapitalisten. Rekruten, geboren in 1971, waren in het Westen 2,3 centimeter langer dan in Oost-Duitsland. Sinds de hereniging van 1989 is dat verschil weer verdwenen.
In de VS vindt het tegenovergestelde plaats. Daar krimpen de mensen. Terwijl de doorgaans kleine Japanners aan een groeispurt bezig zijn.
Duitse onderzoekers van de universiteit te Bonn durven niet te zeggen of de groei van de één en de krimp van de ander zal aanhouden. Wel is nu bekend dat met de toenemende lengte van kinderen de puberteit ook veel eerder begint. Bij meisjes treedt deze periode nu al in voor hun 13de jaar. Ooit was dat vier later.
De toenemende lengte van iemand is al voor zijn tweede levensjaar duidelijk. Wie een grote baby is, wordt later een grote volwassene.
Over de oorzaken van de toe- of afnemende groei wordt voorzichtig gespeculeerd. Er is een genetische factor, maar verder? Een proteïne- en calciumrijk dieet bevordert de groei, ook dat is verdedigbaar. Maar over sociaal-economische factoren voor groei en/of krimp zijn deze wetenschappers erg terughoudend.
Au fond is het dus een raadsel waarom Nederlandse mannen gemiddeld 4 centimeter langer zijn dan Duitse mannen.

Bron(nen):   Frankfurter Allgemeine Zetung