De Tuinman en de Dood

Samenleving
vrijdag, 12 juni 2009 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Een Italiaanse vrouw die de dood ontliep omdat ze net te laat kwam voor Air France vlucht 447 van Rio naar Parijs is alsnog ingehaald door de dood: ze is omgekomen bij een auto ongeluk. Johanna Ganthaler, een gepensioneerde inwoonster van de provincie Bolzano-Bozen, en haar man kwamen na een vakantie in Brazilie op 31 mei nét te laat aan op het vliegveld om de vlucht te halen die afliep in een luchtramp.
Alle 228 passagiers de wél aan boord waren, kwamen om.
Mevrouw Ganthaler kwam alsnog om toen ze gisteren met haar auto inreed op een tegemoet komende vrachtwagen in de buurt van het Oostenrijkse Kufstein. Ze was op slag dood, haar man raakte zwaar gewond.
De Tuinman en de dood
Een Perzisch edelman
Van morgen ijlt mijn tuin-
man, wit van schrik,
Mijn woning in: 'Heer, Heer
één ogenblik !
Ginds, in de rooshof, snoeide
ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar
stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij
langs de andere kant,
Maar zag nog juist de drei-
ging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat
mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik
Ispahaan ! -
Van middag (lang reeds was
hij heengespoed)
Heb ik in 't cederpark de
Dood ontmoet.
'Waarom', zo vraag ik, want
hij wacht en zwijgt,
'Hebt gij van morgen vroeg
mijn knecht bedreigd ?'
Glimlachend antwoord hij:
'Geen dreiging was 't,
waarvoor uw tuinman vlood.
Ik was verrast,
Toen 'k 's morgens hier nog
stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest
in Ispahaan.'
*
P.N. Eyck
________
Bron(nen): The Times