Groente en fruit helpen amper tegen kanker

Het is een klap in het gezicht van de WHO, de Kankerbestrijding en alle moeders die begaan zijn met de gezondheid van hun kinderen. Een nieuw, zeer grootschalig onderzoek heeft aangetoond dat het eten van veel groente en fruit de kans op de ontwikkeling van kanker nauwelijks verkleint. Deze resultaten worden vandaag bekend gemaakt.
De Wereld Gezondheids Organisatie hamert er al sinds de jaren negentig op dat het eten van voldoende groente en fruit (zo'n 400 gram per dag) de kans op kanker en andere onaangename ziektes zou verminderen. De organisatie heeft zich altijd gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken die dit zouden bevestigen. Sindsdien stapelde het bewijs zich op dat dat in ieder geval van die eerste ziekte niet zonder meer opgaat. Nu is in een onderzoek waar 478478 mannen en vrouwen in uiteenlopende landen aan hebben deelgenomen aan het licht gekomen dat 'er maar een heel klein verband bestaat tussen de inname van groente en het risico op kanker.'
Er is echter een categorie mensen waarbij het eten van groente en fruit wel een gunstig effect heeft op het voorkomen van de ziekte. Mensen die veel roken of veel alcohol consumeren. Zij hadden een aanzienlijk verminderd risico om typische vormen van kanker - zoals long- of slokdarmkanker - te ontwikkelen wanneer ze veel groente en fruit aten. 
Als de bevolking gemiddeld zo'n 150 gram groenten per dag méér zou eten, dan zouden 2,5% van de gevallen van kanker kunnen worden voorkomen, voor de statistici onder ons. Dit onderzoek gaat alleen over kanker. Niettemin blijft het eten van groente en fruit belangrijk voor een goede weerstand en een verminderd risico op andere vervelende ziektes.   

Bron(nen):   Scientific American