Taalvaardigheid belangrijker voor jongens dan voor meisjes

Het ontwikkelen van de taalvaardigheid is vooral voor jongens van belang. Het helpt hen om zichzelf beter te leren beheersen en uiteindelijk om beter te presteren op school. Van jongsafaan moeten jongens gestimuleerd worden om taal te gebruiken om hun frustratie te uiten in plaats van onhandelbaar gedrag. Schoppen en slaan mag niet afgedaan worden met 'ach, het zijn nu eenmaal jongens', aldus een onderzoeker van de Michigan State University.

Dit is de eerste studie die suggereert dat de taalvaardigheid, en in het bijzonder het uitbreiden van de woordenschat, een grotere impact heeft op de zelfregulering van jongens dan van meisjes. Meisjes zijn van nature beter in staat om hun emoties in de hand te houden. Bij jongens nam dat vermogen sterk toe als zij een uitgebreide woordenschat hadden, zelfs in die mate dat ze het dan even goed deden als meisjes met een rijke vocabulaire.

In de USA, maar ook in de UK en Nederland, wordt steeds meer aandacht besteed aan vroegtijdige en voorschoolse educatie (VVE). In Nederland is VVE vooral gericht op het vergroten van de taalvaardigheid van kinderen met een taalachterstand, maar misschien zouden alle jongens daar baat bij hebben.

Bron(nen):   Science Daily  VVE-VROM