Nieuwe klap voor klimaatsceptici

Het zit niet mee voor hen die dachten dat de opwarming van de aarde een complot was van Femke en Al Gore.
Zij hoopten de zon als mededader te kunnen ontmaskeren voor het toch amper meer te loochenen feit dat het ijs vervaarlijk smelt, en de gemiddelde temperatuur almaar stijgt.
Maar de zon heeft de schuld niet.
Er zijn tot nu toe fouten gemaakt bij het berekenen van de invloed van de zon. De gevestigde wetenschap had al de overtuiging dat de zon niet de hoofddader was van de opwarming, maar de nieuwe gegevens versterken dat. Voor wie het wetenschappelijk bewijs zelf wil lezen, volg de link naar Nature, voor het onderzoeksverslag.
Maar in gewone mensentaal komt het er op neer dat de opwarming van de laatste eeuw voor 90 procent niet kan worden verklaard door de zon.

Bron(nen):   Nature  Guardian