Samenlevingen ontwikkelen in kleine stapjes, maar kunnen snel vallen

Verloopt de ontwikkeling van een samenleving volgens vaste processen, van een stam, via een losjes georganiseerde staatsvorm naar een moderne staat en een wereldrijk, of onwikkelt elke maatschappij zich op zijn eigen unieke manier? Dat is een van de vragen die antropologen bezig houdt. Een nieuwe studie toont nu aan dat de evolutie van een samenleving lijkt op de biologische evolutie van soorten in het algemeen. 
Samenlevingen nemen in kleine stapjes toe in complexiteit. Maar ze kunnen zich met dezelfde kleine stapjes ook achteruit ontwikkelen, in verval raken. Het verval kan ook sneller gaan, wat in honderden jaren is opgebouwd, kan in enkele decennia ten onder gaan.
Vooral de methode die de onderzoekers hebben gebruikt om de evolutie van de samenleving met die van de natuurlijke evolutie te vergelijken is nieuw. In plaats van mensen te ondervragen of naar archeologische overblijfselen van oude beschavingen te kijken, de manier waarop antropologen meesal werken, hebben ze nu een methode gebruikt die direct afkomstig is uit de filogenetica, een wetenschap die de verwantschap tussen biologische soorten onderzoekt. Door een soort stamboom te tekenen waarin de ontwikkeling en samenhang van talen teruggevolgd wordt, kan volgens de onderzoekers veel gezegd worden over de complexiteit van de samenlevingen die die taal spraken. De methode is puur statistisch, en veel antropologen hebben daar hun reserve bij. Antropologen observeren liever dan dat ze rekenen.

Bron(nen):   Nature