Criminaliteit stijgt harder bij meisjes dan bij jongens

Bij meisjes steeg de criminaliteit de afgelopen jaren relatief harder dan bij jongens, met name (lichte) geweldsdelicten. Dat blijkt uit onderzoek dat criminologen van de Vrije Universiteit Amsterdam uitvoerden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het onderzoek gaat uit van zowel zelfrapportage- als politiegegevens en laat ook zien dat meisjes jonger zijn dan jongens als zij delicten plegen en in contact komen met justitie. Er is dus een groeiende groep meisjes die al op relatief jonge leeftijd met justitie in aanraking komt.

De problematiek van deze meisjes lijkt in een aantal opzichten op die van jongens. Risicofactoren die ook bij jongens gevonden worden, zoals een riskante leefstijl, delinquente vrienden en problemen met school worden ook bij meisjes gevonden, maar bij meisjes spelen traumatische ervaringen, psychische problemen en seksueel gedrag vaker een rol. Hoe ernstiger de delicten, hoe complexer de problemen. Verder blijkt dat de opvoeding door de moeder verschilt bij licht en ernstig delinquente meisjes. Hoe meer harde discipline en controle en hoe minder emotionele steun van de moeder, hoe groter de kans dat meisjes ernstig delinquent gedrag vertonen. Dit geldt niet voor de opvoeding door de vader.

Bron(nen):   Vrije Universiteit