Pandemie voorbij? Komende decennia springen 15.000 virussen over tussen soorten

Het is een vervelende boodschap, maar na corona is de dreiging van nieuwe virusuitbraken zeker niet voorbij. Wetenschappers voorspellen dat er tot 2070 zeker 15.000 virussen overspringen tussen diersoorten.

Door klimaatverandering verhuizen heel wat dieren naar voor hen geschiktere oorden, waaronder de vleermuis. Zij nemen parasieten en andere ziekteverwekkers mee. Daardoor is de kans groter dat er in de komende vijftig jaar virussen overspringen van dier op mens.

Het gevaar is het grootst in dichtbevolkte gebieden, zoals Zuidoost-Azië en tropisch Afrika. De wetenschappers beschrijven in vakblad Nature hoe dieren migreren als de aarde 2 graden opwarmt en waar dan 'virushotspots' ontstaan.

Ze schatten dat er minstens 15.000 nieuwe virusoverdrachten gaan plaatsvinden tussen diersoorten. Vleermuizen vormen het grootste gevaar, omdat zij virussen bij zich dragen die relatief makkelijk overspringen op mensen.