Hersenen van mishandelde kinderen lijken op die van gevechtssoldaten

De hersenen van mishandelde kinderen functioneren zoals die van soldaten als het gaat om het signaleren van bedreigingen. Britse onderzoekers maakten hersenscans van 20 mishandelde kinderen en 23 kinderen die opgroeiden in een veilige omgeving. Tijdens de scans kregen de kinderen trieste, neutrale en boze gezichten te zien. Bij het zien van de boze gezichten vertoonden de mishandelde kinderen extra activiteit in hersengebieden, die betrokken zijn bij het signaleren van bedreigingen en het verwachten van pijn. Gevechtssoldaten vertonen eenzelfde verhoogde activiteit in die gebieden.

De onderzoekers zijn van mening dat mishandelde kinderen en soldaten in actieve dienst zich aanpassen om te overleven in een bedreigende of gevaarlijke omgeving. En hoewel dit kinderen op korte termijn kan helpen om te overleven, kan het ze op volwassen leeftijd vatbaar maken voor psychische problemen, zoals depressies of angststoornissen.

In een Amerikaanse studie werd bij adolescenten, die als kind mishandeld werden, vastgesteld dat er minder grijze stof aanwezig was in hersengebieden die belangrijk zijn voor de verwerking van emotionele prikkels. Dit suggereert dat kindermishandeling verankerd wordt in de hersenen.

Bron(nen):   New Scientist