Wat gapen zegt over je relatie

Gapen werkt aanstekelijk. Dat wisten we al. Nu is echter gebleken dat het nog veel aanstekelijker werkt als je je emotioneel nauw verbonden voelt met iemand. En dat heeft niets te maken met hoeveel tijd je samen doorbrengt. Eigenlijk is het dus een manier om 'ik hou van je' te zeggen.

Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar de betekenis van non-verbaal gedrag. Daaruit is bekend dat mensen de neiging hebben om dezelfde houding aan te nemen als hun gesprekspartner. Ook weten we dat dit afhankelijk is van persoonlijkheidseigenschappen en kenmerken van de relatie. Als je empathisch bent en de ander graag mag, zul je eerder geneigd zijn om zijn of haar gedrag te spiegelen.

Dat geldt dus ook voor gapen. Empathische mensen nemen dat sneller over. Het is zelfs zo dat gapen pas besmettelijk wordt bij kinderen op het moment dat ze het vermogen hebben om zich in anderen in te leven. Kinderen met weinig empathische vermogens, zoals kinderen met autisme, nemen het gapen veel minder snel over.

Veel studies naar non-verbaal gedrag vinden plaats in een experimentele situatie. Dat was hier niet het geval: ruim 100 volwassenen werden gedurende een jaar gevolgd in hun dagelijks leven. Behalve de onderlinge gehechtheid waren er geen andere factoren die de aanstekelijkheid van het gapen voorspelden.

Bron(nen):   Scientific American