De verschillen tussen links- en rechtshandigen

Het IQ van links- en rechtshandigen is nagenoeg gelijk.
Wel zijn er verschillen te vinden tussen de vaardigheden en talenten van links- en rechtshandigen. Zo zijn linkshandigen gemiddeld iets vaker dyslectisch en stotteren ze vaker. Linkshandigen komen ook sneller in ongelukken terecht omdat het verkeer en de wereld is ingericht voor rechtshandigen.

Mensen die links zijn hebben daarentegen weer talenten op andere vlakken. Zo gaan ze creatiever om met emoties, taal en ruimtelijke ordening. Ook hebben linkshandigen over het algemeen meer talent voor wiskunde en zijn ze vaker muzikaal aangelegd.

Bron(nen):   Scientific American  Bron Afbeelding