Merendeel Europese mannen stamt af van drie oervaders

Twee derde van alle mannen in Europa stamt af van drie voorvaderen. Deze stamvaders leefden relatief kort geleden tussen 2.500 en 2.200 voor Christus, schrijft de Volkskrant naar aanleiding van een onderzoek van het Y-chromosoom van 334 Europese mannen. Wetenschappers noemen deze drie 'oer-Europeanen' I1, R1a en R1b. Het is niet zo dat dit drietal per se een enorm aantal kinderen heeft verwekt. Waarschijnlijker is dat andere families in de loop der tijd verdwenen zijn. Het komt vaker voor. Zo stamt 90 procent van de Han-Chinezen af van één recente voorouder. Leidse hoogleraar evolutiegenetica Peter de Knijff voerde samen met Britse wetenschappers het onderzoek uit. Hij vertelt: 'Het kan duiden op een groepje mensen die iets konden waardoor ze heel succesvol werden. Het correleert in elk geval redelijk met de introductie van wat we de moderne landbouw noemen.' 'Er was altijd discussie of die vernieuwing gepaard ging met nieuwe mensen of dat men het bij elkaar afkeek', zegt De Knijff. 'Nu zien we dat de genetische invloed van de jager-verzamelaars die oorspronkelijk in Europa woonden goeddeels is weggevaagd.' De oer-Europeanen trokken van het zuid-oosten naar het noord-westen van Europa. In Griekenland en Servië is de genetische verscheidenheid het grootst, in Scandinavië, Nederland en Engeland het kleinst.  

Bron(nen):   Volkskrant      

44 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. KarlRuprechtKroenen

  Das toevallig, er waren rond die tijd namelijk 3 voorvaderen die Sem, Cham en Jafet heetten….

  http://www.scheppingofevolutie.nl/index.php?url=art_noach_16_kleinzonen.htm

  • Wihmstra

   Ik denk dat er in die tijd wel meer mensen rondliepen dan alleen Sem, Cham en Jafet. Als claim voor bijbelse juistheid is dit natuurlijk een te verwaarlozen argument.

   (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
   • KarlRuprechtKroenen

    Ja, maar dus niet na de grote vloed.

    De oorsprong van de gehele wereldbevolking is terug te herleiden naar deze 3 mannen en hun vrouwen.
    Dat is al lang en breed bevestigd.

    Dat men nu met dit gegeven komt is niet echt nieuw.

    (in antwoord op Wihmstra)
    • Calhoun84

     Ook het gegeven dat de oer-Europeanen van het zuid-oosten (Ararat) naar het noord-westen van Europa trokken lijkt in overeenstemming met de Bijbel.

     (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • Wihmstra

      De aanwijzingen dat de eerste moderne mensen enkele honderdduizenden jaren geleden in Afrika zijn ontstaan lijken dan weer níet in overeenstemming met de bijbel.

      (in antwoord op Calhoun84)
     • KarlRuprechtKroenen

      Wist je al dat de gebezigde dateringsmethoden die men toepast op botten om aan een leeftijd te komen in de USA niet aan de Daubert standaard voldoen omdat deze methoden niet falsifieerbaar zijn, en dus in een rechtszaak niet als bewijs mogen dienen?
      Dit omdat deze methodes niet stabiel genoeg zijn en maar worden geaccepteerd tot aan een paar duizend jaar.
      Die honderdduizenden jaren zijn dus eerder honderden en hoogstens duizenden jaren.
      Weet je ook hoe men tot zulke cijfers komt?
      Men blijft net zolang de proef herhalen totdat ze een waarde vinden die overeenkomt met het uitgangspunt wat geheel in lijn ligt met het pseudowetenschappelijke evolutiegeloof.
      Je lacht je rot, maar zo onstabiel zijn deze methodes dus.

      (in antwoord op Wihmstra)
     • kwikfit

      Ik lach me rot … om jou.
      Als er wetenschappelijk iets is wat in jouw ogen als “bewijs” kan gelden dat de bijbel waar is sta je te juichen, als er wetenschappelijke dingen zijn die je niet uitkomen dan is het kolder. :-))

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • Wihmstra

      Kwikfit, ook als je een andere mening niet deelt, een beetje respect kan geen kwaad. Jouw mening valt ook niet te toetsen aan de onomstotelijke waarheid.

      Zelf geloof ik ook niet in de benadering van Karl, maar denk eraan dat men de vrijheid moet hebben om ongehinderd z’n eigen mening te ventileren.
      ,

      (in antwoord op kwikfit)
     • KarlRuprechtKroenen

      Ik wil alleen maar even zeggen dat ik vanmiddag niet aardig voor je was, ik had even een nijdige spinne-kop vanwege andere zaken.
      Niet jouw schuld, ik had niet zo moeten reageren.

      (in antwoord op Wihmstra)
     • Wihmstra

      In orde, geen probleem. 😉

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • Ko Herent

      Respect..

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • Annemarie

      Echt een man hè. Iets gaat mis en wordt afgereageerd op de dichtstbijzijnde persoon 🙂
      Met je visie ben ik het eens Karl omdat ik het met de bijbel eens ben en in de God van de bijbel geloof.
      Maar met alle respect; ‘k hoop echt dat het niet bij theoretische kennis is gebleven, anders is al je moeite voor niets.

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • Ferdinand

      Precies. Geloof is met name praktische toepassing en niet filosofische theorieen poneren met een glas wijn bij de open haard.

      (in antwoord op Annemarie)
     • kwikfit

      Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.

      (in antwoord op Wihmstra)
     • KarlRuprechtKroenen

      Ik verwacht ook niet dat jij jezelf echt verdiept hebt in de claims die gemaakt worden door evolutionisten gezien je losse uit de pols gemaakte opmerking alsof je erg stevig staat in je opvattingen.

      Maar het is heel gemakkelijk hoor.
      Kan iets spontaan van zichzelf uit niets ontstaan zonder oorzaak?
      Dat is namelijk de enige optie als men God weglaat uit het verhaal.

      Kom wijsneus, laten we eens wat spelen hier,

      Eerst even zien of het een logisch gedachte is dat er een schepper moet zijn en daarna zal ik je wat bijschaven aangaande de valse dichotomie die er zogenaamd is tussen creationisme en evolutionisme.

      Het Kosmologische argument;

      Het heelal en tijd hebben aantoonbaar een begin.
      Alles wat een begin heeft, heeft een oorzaak.
      Het heelal heeft een oorzaak.

      Aangezien er orde dmv natuurwetten en intelligente complexiteit te zien is in de schepping zelf, wijst dit op de gedachte dat de oorzaak van het Universum intelligentie bezit, buiten tijd staat, buiten materie staat en buiten ruimte staat.
      Deze oorzaak van het ontstaan van tijd staat buiten tijd, ruimte en materie en heeft dus geen begin in tijd, ruimte, en materie en hoeft dus zelf geen oorzaak of begin te hebben omdat tijd, ruimte, en materie wel een begin hebben en dus ook een oorzaak moeten hebben.
      Niets kan uit zichzelf iets voortbrengen of zichzelf in bestaan brengen.

      Aangaande de zgn dichotomie die er is tussen wetenschap en geloof, oftewel evolutionisme en creationisme.

      Wat ik dus zelf altijd weer zie in de vele discussies die ik voer over deze materie is dat men voor Evolutieleer graag leunt op de slogan “wetenschappelijk” en dat men voor Scheppingsleer leunt op de term religie.

      Alsof beiden 2 zaken zijn welk elkander uitsluiten.
      Alsof er een soort van tweedeling(dichotomie) tussen beiden bestaat.
      Alleen is dit niet correct.

      Die dichotomie bestaat namelijk niet.

      Ik ben het met er wel mee eens dat spirituele zaken niet onder de noemer exacte wetenschap kunnen vallen, simpelweg omdat deze niet te testen zijn, maar mbt de andere zaken die de Bijbel beschrijft is er heel veel wetenschappelijk bewijs voorhanden dat het geen onzin is.
      Wat ik graag constant naar voren haal is dat juist de evolutietheorie niet te staven is met echte wetenschappelijke onderbouwing.

      Diverse pilaren van de evolutie theorie zijn niet falsifieerbaar en daarom is deze theorie niet wetenschappelijk.(Daubert standaard)
      Op deze manier krijgt het vasthouden aan evolutie dus al aardig trekjes van een soort geloof waar dus echt geen wetenschappelijk bewijs voor is, en dit is juist datgene wat men creationisten verwijt..een ongefundeerde zienswijze compleet met dogmatiek en paradigma’s.

      Evolutie;

      Een raamwerk van miljarden jaren en kosmische, galactische, chemische, stellaire, organische en biologische evolutie is een superparadigma waarin geloofd wordt.

      Een theorie kan dan ook nooit de absolute waarheid zijn, maar is slechts een model of een benadering van de werkelijkheid. Er is daarom altijd de mogelijkheid dat één theorie vervangen wordt door een nieuwe, die vaak een andere, en meer genuanceerd gezichtspunt op de feiten geeft. Met andere woorden, wetenschap corrigeert zichzelf en dit is een open, democratisch proces.
      Wetenschap is dynamisch. Wetenschappelijke theorieën komen en gaan. Een theorie die vandaag algemene acceptatie geniet, kan morgen bijgesteld of verworpen worden.

      Religie is daarentegen een meer gesloten systeem, waar een aantal subjectieve waarheden gedicteerd worden met slechts beperkte mogelijkheden voor fundamentele discussie.
      Wat men vaak bedoelt te zeggen is dat het scheppingsmodel dus religie is, terwijl de evolutietheorie wetenschap is. Maar dit is niet hard te maken.
      Het feit is dat zowel het scheppingsraamwerk als het evolutieraamwerk religies zijn, waar de aanhangers ervan in geloven.
      Het evolutieraamwerk bestaat uit een serie gebeurtenissen, waarvan evolutionisten en niet twijfelen dat ze hebben plaatsgevonden:
      Kosmische proces, het ontstaan en de ontwikkeling van het universum.
      Galactische proces, het ontstaan van sterrenstelsels.
      Chemische proces, het ontstaan van hogere elementen uit waterstof en helium.
      Stellaire proces, het ontstaan van ons planetenstelsel.
      Organische proces, het ontstaan van het eerste leven.
      Biologische proces, de ontwikkeling van de verschillende soorten organismen.

      Dat deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, daaraan twijfelt men niet, dat is boven alle discussie verheven. Maar hoe ze hebben plaatsgevonden, daarover is ruimte voor vrije discussie.
      Het algemene plaatje, het raamwerk, is statisch. Maar daarbinnen kan het gebruikelijke wetenschappelijke proces plaatsvinden: theorieën komen en gaan.
      Dat het bovenstaande algemene plaatje statisch is, is een logisch gevolg van de weigering van evolutionisten om ontwerp ook maar te overwegen als mogelijke verklaring.

      Het universum bestaat, dus het moet ontstaan zijn. Zonnestelsels bestaan, dus die moeten ontstaan zijn. Hogere chemische elementen bestaan, dus die moeten ontstaan zijn. Het planetenstelsel bestaat, dus dat moet ontstaan zijn. Het leven bestaat, dus dat moet ontstaan zijn. Wij bestaan, dus wij moeten ontstaan zijn.

      En aangezien schepping geen optie is, moet dit alles wel op natuurlijke wijze gegaan zijn denkt men.
      Aan het evolutieraamwerk wordt dan ook op religieuze wijze vastgehouden. De wetenschappelijke theorieën die binnen het raamwerk ontwikkeld worden zijn enigszins dynamisch. Deze theorieën worden aangepast of vervangen, of uitgebreid met hulphypotheses, wanneer conflicterende gegevens moeten worden verklaard. Zo lang de theorieën maar binnen het Grote Paradigma passen.

      Zowel het scheppingsraamwerk (schepping, zondvloed) als het evolutieraamwerk zijn statisch en dus religieus. Binnen deze raamwerken kunnen theorieën ontwikkeld worden, die wèl dynamisch zijn, als ze maar in het paradigma passen. Ook binnen het scheppingsmodel worden theorieën ontwikkeld, die later soms weer vervangen worden door betere theorieën. Er is op dit punt geen verschil tussen creationisme en evolutionisme.

      (in antwoord op kwikfit)
     • kwikfit

      Wat ik wel of niet denk is hier niet van belang.
      Mij viel alleen de tegenstrijdigheid in je reacties op

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • KarlRuprechtKroenen

      Ja, maakt niet uit, maar je hebt praatjes zonder dat je het vermogen hebt om een knappe discussie aan te gaan.

      (in antwoord op kwikfit)
     • kwikfit

      Met geloofsfanatici valt geen knappe discussie te voeren.Vandaar.

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • KarlRuprechtKroenen

      Dat heb je wel laten zien ja, als je even de tijd neemt om te lezen wat ik schrijf dan zie je dat ik wat zaken heel helder uiteenzet en leg ik ook een vraag bij jou neer.

      Simpelweg negeren van argumenten zonder er acht op te slaan is nou net datgene wat men ‘religieuze’ mensen zoals mij verwijt, maar in dit geval zoals meestal het geval is met hardcore atheïsten wordt het weer duidelijk dat het volstaat om alles wat de ‘religieuze’ mens zegt als stereotype onwetenschappelijk zweverig gedram af te doen zonder ook maar te zien wat er voor argumenten op tafel komen.
      Dit is pas echt religieus gedrag, maar dan vanaf de atheïstische kant.

      Nogmaals, kan iets zoals het universum geheel uit het niets zichzelf in eigen kracht voortbrengen?
      En dan heb ik het niet over de theorie dat het heelal tot stand is gekomen door kwantumgravitatie, want dat wijst dan weer op het gegeven dat er dus toch al iets moest zijn om wat anders te kunnen veroorzaken.

      Doe je huiswerk en kom met je antwoord.

      Oh nee, je voert geen discussie met gelovigen,want dat is nutteloos, die zijn immers van de pot gerukt, onwetenschappelijk en mensen die in sprookjes geloven.
      Wel vriend, dit is niets meer een stereotype stroman die men gemakkelijk opzij kan zetten, als men dat wil, alleen val ik en met mij vele andere ‘religieuze’ mensen niet in deze summiere omschrijving.

      Ik daag dan ook elke atheïst telkens weer uit om met een antwoord te komen op deze simpel vraag;

      Is het ooit wetenschappelijk aangetoond dat iets uit het niets zichzelf kan laten ontstaan en is dit in een wetenschappelijke proef ooit geobserveerd in een laboratorium?

      Ik krijg daar nooit een eerlijk antwoord op en mag telkens weer de vele bespottingen, ad-hominem’s en soms grove scheldpartijen slikken.

      Om te concluderen dat men dit dus werkelijk als een feit accepteert ,ondanks dat dit een wetenschappelijk aantoonbaar feit is, en men daarmee nog meer geloof heeft in een wonderlijk onmogelijk iets dan iemand die denkt dat het logisch is dat een schepper het begin van het universum heeft veroorzaakt.

      Hoe dan ook, het lijkt er op te wijzen dat in de ogen van de atheïst alles mogelijk is als verklaring voor dit soort zaken, hoe absurd dan ook, zolang God maar niet om de hoek komt kijken.

      Als dit geen rigide, star en religieus gedrag zonder verstand is…

      (in antwoord op kwikfit)
     • Ferdinand

      Als de Aarde uniek is voor christenen, waarom heeft uw God het heelal geschapen? Gezzien uw lange betoog behoort u tot het kamp van de twijfelaartjes.

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • Sjaak

      …je hebt praatjes zonder dat je het vermogen hebt om een knappe discussie aan te gaan.

      Dat heb je scherp gezien, sla de reacties er maar op na. Het betreft in feite alleen het schoppen tegen religie in het algemeen en tegen degene die het intrinsiek bespreekbaar willen maken in het bijzonder.

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
    • Wihmstra

     Door wie is dat bevestigd? En overigens, ik ben geen Zondvloedgelover, dus dan wordt het wellicht lastig discussieren.

     (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
    • Wihmstra

     Je gaat er totaal aan voorbij dat die drie mensen IEDEREEN kunnen zijn, maar jij vult daar als gelovige gemakshalve maar drie bijbelse personen voor in en denkt meteen een sluitend bewijs voor de juistheid van de bijbel te hebben. Ik raad je aan andere bronnen dan de bijbel te raadplegen; de bijbel wordt hoe dan ook altijd ideologisch uitgelegd en dat is een slechte basis voor waarheidsvinding.

     (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • KarlRuprechtKroenen

      Aldus onze instant expert.

      Laat de theologie maar over aan mensen die zich ermee bezig houden.

      (in antwoord op Wihmstra)
     • Wihmstra

      “Laat de theologie maar over aan mensen die zich ermee bezig houden.”

      Welnu, hier zit er één.

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • KarlRuprechtKroenen

      Ja, vrijzinnige theologie waarin ruimte is voor een compleet eigen invalshoek.
      Je gelooft zo te zien niet in een letterlijke uitleg van de bijbel.
      Leuk dat je het even aanhaalt, maar als we op die toer gaan mag ik je melden dat ik 25 jaar theologie studeer en daar mee doorga ook.

      Voor de rest mag je je gang gaan , maar wat jij onder theologie verstaat is gewoon knip plak en puzzelwerk om de zaken die niet bevallen dan maar onder een ander literair genre te plaatsen.
      Zo als zo vaak het geval is met vrijzinnige theologie worden zaken waar men niet bij het verstand bij kan dan maar als symbolisch en ideologisch uitgelegd en gaat men hierbij compleet voorbij aan de letterlijke grondslag van wat er in staat.
      Genesis is een geschiedenisboek en is alles wat erin staat een letterlijke beschrijving.
      Van al die mensen zijn er maar drie die aan de grondslag van een hele populatie?
      En dan ook nog eens uit hetzelfde tijdsbestek als de vloed?
      Ik weet niet hoe erg jij in toeval gelooft, maar zo te zien heb jij nog meer geloof als ik.

      (in antwoord op Wihmstra)
     • Wihmstra

      Prima als jij een ander uitgangspunt hebt, alle respect. Maar om degene die het niet met je eens is dan maar af te doen als iemand die het van knip- en plakwerk moet hebben is tamelijk denigrerend en voor een discussie is het weinig constructief. Als dit de wijze is waarop de gelovige christen z’n gelijk moet halen haak ik al snel af. Een discussie tussen wetenschap en een letterlijke opvatting van de Schrift is wat mij betreft altijd mogelijk en steeds interessant, maar als dedain jegens de ander het vertrekpunt moet vormen houdt het snel op.

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • KarlRuprechtKroenen

      Zeker.

      (in antwoord op Wihmstra)
     • Wihmstra

      Het zou voor een goed begrip tussen ons nuttig zijn wanneer je het ‘kunst-en-vliegwerk’ waarvan ik me zou bedienen, nader duidt. Want ik weet oprecht niet waar je op doelt.

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
     • Sjaak

      Ja, vrijzinnige theologie…

      Ja Karl, er zijn zelfs predikanten die niet in God geloven, hoe bedoel je vrijzinnig?

      (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
  • Sjaak

   Ja en nog iets verder terug had je Adam, en Eva natuurlijk. 😉

   (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
  • Ko Herent

   Die hebben zich direct verspreid over de wereld toch. Op de Ferry naar de uiteinden van de wereld.
   Zo niet dan is het superincest.
   Vraagje …waarom is het niet Jafeth Sem Cham? Wie was de oudste 😉

   (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
  • Burgermans

   Niet zo heel toevallig. Ook in de Germaanse mythologie waren er volgens Tacitus drie voorvaderen waar alle Germanen van af zouden stammen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Mannus

   (in antwoord op KarlRuprechtKroenen)
 2. Geert Jong-Un

  Vroeger, heel vroeger had iedereen een haatbaard. Ook niet zo vreemd natuurlijk want in die tijd sloegen ze elkaar nog met knotsen op de kop.

 3. quikfit

  De meeste haatbaarden hebben een evolutie ondergaan….helaas hebben de moslim haatbaarden achteraan gestaan….of waren zelfs afwezig…

 4. De Bruin Marwin

  Als de mannen in Europa van 3 voorvaderen af zouden stammen, geldt dit dan ook niet voor de vrouwen?

Reacties niet toegestaan