Kan leiderschap worden voorspeld op de leeftijd van 10 jaar?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de fundamenten van leiderschap op jonge leeftijd in aanleg aanwezig zijn en op betrouwbare wijze kunnen worden gemeten. Dit wijst erop dat onze cognitieve vaardigheden als kind sterk van invloed zijn op onze kansen om als volwassene op te klimmen op de professionele ladder. Psychologen van de Schotse Stirling University analyseerden gegevens van bijna 17.000 mensen, die werkzaam zijn in de UK en die meededen aan 2 grote studies gedurende 4 decennia. Zij ontdekten dat hoge scores voor cognitieve vaardigheden op de leeftijd van 10 de kansen om een leidinggevende positie te hebben op de leeftijd van 50 jaar drastisch deed toenemen. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift  in het tijdschrift Leadership Quarterly. Op de leeftijd van 10 of 11 jaar werden de verbale vaardigheden, de manier van redeneren en algemene cognitieve vaardigheden gemeten. Om de 10 jaar werden de deelnemers gevraagd of ze een leidinggevende functie hadden en zo ja, of ze leiding gaven aan meer of minder dan 25 mensen. Zoals verwacht, hadden kinderen met hoge scores op de tests voor cognitieve vaardigheden later meer kans om een leidinggevende positie te hebben. In de groep kinderen die geboren werden in 1970, hadden de kinderen met hoge scores op de cognitieve vaardigheden ongeveer 37% kans om een leidinggevende positie te hebben; bij kinderen met lage scores op de cognitieve vaardigheden was dit slechts 25%. Deze kloof was nog meer uitgesproken (28% vs. 15%) bij de deelnemers die geboren waren in 1958. De relatie tussen de cognitieve vermogen en leiderschap werden deels verklaard door het opleidingsniveau van de deelnemers: hoe meer cognitieve vaardigheden op 10-jarige leeftijd, hoe groter de kans dat ze een hoger opleidingsniveau zouden krijgen. En een hoger opleidingsniveau ging op zijn beurt samen met de kans op een managementpositie op de werkvloer. De onderzoekers vonden echter grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen bezetten veel minder vaak een managementpositie dan mannen, ongeacht het niveau van hun cognitieve vaardigheden; op de leeftijd van 50, was slechts slechts ongeveer 30% van de vrouwen een manager, in vergelijking met ongeveer 50% van de mannen.

Bron(nen):   Association for Psychological Science