Je telefoon weet dat je depressief bent

Hoe langer iemand op zijn telefoon zit, des te groter de kans dat diegene kampt met een depressie of met depressieve gevoelens. Dit blijkt uit een onderzoek verricht door wetenschappers van de Northwestern University. Het gaat wel om een erg klein onderzoekje, namelijk met maar 28 proefpersonen. Van hen was de helft depressief en de andere helft niet. De proefpersonen werden twee weken gevolgd. Alle data, waaronder ook de GPS-gegevens, werd geanalyseerd. Het bleek dat de niet-depressieve telefoongebruikers hun telefoon ongeveer 17 minuten per dag erbij pakten. De depressieve proefpersonen gebruikten hun telefoon wel 68 minuten per dag. Bovendien bleek de laatste groep ook vaker thuis te zijn en er minder op uit te gaan. Onderzoeker David Mohr: 'Depressieve mensen zijn niet zo ondernemend, omdat ze weinig energie hebben om dingen te doen. Ze gebruiken vaker hun telefoon om negatieve gedachten te ontwijken.' Mohr stelt aan de hand van telefoondata met 87% zekerheid te kunnen bepalen of iemand depressief is. Dat is accurater dan als er vragen worden gesteld waarbij proefpersonen hun gemoedstoestand moeten aangeven op een schaal van 1 tot 10. Uit de data bleek niet wat de proefpersonen precies op hun telefoon deden. Mohr vermoedt dat de mensen die het langst op hun telefoon keken, vooral spelletjes deden of op internet zaten. 'Mensen gebruiken hun telefoons om niet na te hoeven denken over de problemen waar ze mee kampen, zoals hun lastige relatie. Dat is ontwijkingsgedrag dat ook voorkomt bij depressie.'  

Bron(nen):   EurekaAlert