Hoeveel van onze vrienden zijn echte vrienden?

Gemiddeld genomen ziet ongeveer de helft van de mensen die wij als vrienden beschouwen ons niet als vrienden. Dat geeft meteen aan hoe slecht we zijn in het beoordelen van de wederkerigheid van een vriendschap, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Waarschijnlijk heb je soms wel in de gaten dat alles van één kant komt. Maar het aantal van dit soort ‘vrienden’ wordt door de meeste mensen ernstig onderschat. Uit eerder onderzoek is gebleken is dat het hebben van vrienden er onder andere voor zorgt dat we gezonder zijn, langer leven en minder kans hebben op een depressie. Nu blijkt het idee dat we veel vrienden hebben lang niet altijd gebaseerd op de werkelijkheid. De vraag is of dat erg is. Mensen met een gezond gevoel van eigenwaarde overschatten ook hun sociale vaardigheden en de mate waarin ze controle hebben over hun leven. Psychologen hebben echter aangetoond dat mensen met een milde depressie een realistischer beeld hebben van hun kwaliteiten dan niet-depressieve mensen. Dat noemt men ‘depressief realisme'. Om een goed gevoel te hebben over jezelf is het dus beter om de dingen niet te zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Een beperking van de studie is dat de deelnemers – zoals heel vaak het geval is bij sociaal-psychologisch onderzoek – studenten waren. Het is bekend dat ons sociaal netwerk krimpt naarmate we ouder worden, maar misschien neemt hierdoor juist het aantal oppervlakkige en/of eenzijdige contacten af, terwijl de ‘echte’ vrienden overblijven.

Bron(nen):   The Guardian