Waarom een depressie zo slecht is voor je lichaam

Wie depressief is voelt zich niet alleen geestelijk slecht, ook zijn lichaam heeft het zwaar te verduren. Nieuw onderzoek toont een verband aan tussen iemands emotionele welzijn en zijn immuunsysteem. Dr. Esther Sternberg legt uit: "De delen van de hersenen die de stressrespons regelen, spelen ook een belangrijke rol bij de vatbaarheid voor ontstekingsziektes zoals artritis. En aangezien deze hersendelen een rol spelen bij depressies beginnen we te begrijpen waarom zoveel patiënten met ontstekingsziektes ook last hebben van depressieve gevoelens. Veel van de hersenverbindingen en moleculen die ten grondslag liggen aan psychologische reacties en ontstekingsziekten zijn hetzelfde. Daardoor gaat aanleg voor de ene ziekte vaak hand in hand met aanleg voor de andere." In een studie die werd gepubliceerd door de American Psychological Association werden 217 mensen ondervraagd over hun stressniveau. Ook is hun speeksel onderzocht. Daaruit bleek dat mensen met een lage eigenwaarde vaker een lager gehalte van immunoglobine-A hadden wat hen vatbaarder maakt voor luchtweginfecties. In een ander onderzoek dat verscheen in 'Proceedings of the National Academy of Sciences' werd aan 270 respondenten gevraagd om aan iets vrolijks of iets droevigs te denken. Daarna kregen ze een griepprik en werden ze zes maanden gevolgd. De deelnemers die een beter immuunsysteem hadden, waren degenen met de grootste activiteit in de pre-frontale cortex, die in verband wordt gebracht met positieve gedachten.    

Bron(nen):   The Independent